Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Visionsaften med visioner - referat fra aftensmødet d. 14. januar

Visionsaften med visioner

Onsdag d. 14. havde ca 45 medlemmer i alle aldre fundet sammen i klublokalerne for at være med til at diskutere, hvordan vi i fællesskab holder klubben fast i en god og stabil udvikling.

Aftenen indledtes med et dejligt måltid kålsuppe med flutes tilberedt af klubbens mesterkok Tom Gammelmark, som stille og roligt er i stand til at trylle et lækkert måltid frem til aftalt tid og uden panik i køkkenet. Flot og tak for det.

Der var hængt flipoverpapirer op med opgaver, som bestyrelsen anser for vigtige at få fokus på, samt opgaver, som bestyrelsen tror kan gavne.

Opgaver bestyrelsen prioriterer højt:

 • Renovering af overetagen

 • Fornyelse af taget på klubhuset

 • Oprettelse af udvalg med specifikke ansvarsområder

 • Styrkelse af kommunikationen med klubbens medlemmer

 • Vinteropbevaring af trailere m.m.

 • Opbevaring af brændstof og motorer til følgebåde

 • Mere gang i in- og outriggere blandt voksne og seniorer

Opgaver bestyrelsen tror kan gavne:

 • Udvidelse af motionsrummet

 • Nye motionsredskaber – fx sparkemaskiner

 • Costalroning

Til uddybning af punktet: ”Oprettelse af udvalg med specifikke ansvarsområder” var udarbejdet en liste med forslag til 12 udvalg:

 • Bygningsvedligeholdelse – herunder el, vvs m.m.

 • Motionsrum - vedligeholdelse af maskiner og materiale og forslag til nyt

 • Udendørsområdet – vedligehold, fældning, nyplantninger, parkeringsplads

 • Kapafdelingen – har allerede et udvalg men kan bruge hjælp. Og så mangler der hjælpetrænere og hjælp til at finde nye indtægter

 • Inriggerne – vedligehold er velfungerende. Der mangler instruktører. Derudover vil et udvalg kunne sikre, at brugerne (pensionist- og motionsroere) samles og får opklaret behov for nyt materiale og andet

 • Konkurrenceudvalg – udvikling af lokale arrangementer (fx et ”fjorden rundt” kajakarrangement; en regatta; en triatlon)

 • Kajakafdelingen – har et udvalg. Der mangler instruktører

 • Køkken- og rengøringsudvalg

 • Udvalg for indtjeningsopgaver – kapafdelingen har allerede gode indtjeningsopgaver, som de fortsat skal have; men der kan sikkert findes andre

 • Kommunikationsudvalg – klubben mangler gode interne kommunikationsveje og kunne have gavn af øget presseomtale

 • Udvalg for fondssøgning – vi har altid brug for penge. Pengene findes derude, men det kræver en indsats at få del i dem. Denne indsats kan med fordel løftes af flere personer

 • Aktivitetsudvalg – foredrag, fest, film, nye vinteraktiviteter (fx rospinning)

Alle disse opgave- og udvalgsforslag forårsagede en længere konstruktiv diskussion, som gjorde det nødvendigt at ændre resten af aftenens forløb i forhold til det annoncerede.

Hovedanken var, at det ville være for omfattende og uoverskueligt at diskutere så mange emner på en enkelt aften.

Konklusionen på diskussionen blev, at 4 emner blev sat til debat i grupper. Deltagerne sluttede sig til grupperne efter interesse. De 4 emner var:

 • Fysiske rammer

 • Kapafdelingen

 • Dagligdag

 • Kommunikation

Hensigten med gruppedebatterne var, at vi derved i aftenens løb ville få taget grundigt hul på drøftelsen af, hvilke opgaver der skal løses for at få en bedre dagligdag.

For at fastholde arbejdet med at løse små og store opgaver effektivt vil det være meget værdifuldt at få etableret arbejdsudvalg. Derved vil vi formodentligt også opnå, at klubben fortsat kan have en stabil tilgang af medlemmer og kan fastholde nuværende medlemmer.

Fra gruppen omkring de fysiske rammer var konklusionen at:

 • En udvidelse af motionsrummet kunne gavne oplevelsen og måske trække flere til at benytte det. Det kan gøres ved:
  Enten
  at flytte trappen ind i teknikrummet, lægge gulv over det nuværende trapperum, fjerne væggene og indrette hele eller størstedelen af overetagen til motionsrum.
  Eller ved at lave en nybygning på parkeringspladsen bag baderummene. I denne bygning skal der så også være plads til opbevaring af klubbens trailere og andet, som skal opmagasineres for en periode.
  Eller opholdsstuen og værkstedet kan lægges sammen til ét stort rum ,som så bliver det nye motionsrum. Opholdsstuen flyttes op i det nuværende motionsrum, og der etableres tekøkken. Der etableres et værksted med mindst samme plads som det nuværende – eventuelt vil en tilbygning blive nødvendig.

 • En facadeforskønnelse af den gamle bådhal vil pynte gevaldigt. I dag skæmmer facaden oplevelsen fra fjorden.

 • Nye porte i den gamle bådhal sammen med en isolering af hallen vil gøre det langt mere behageligt at arbejde med de opgaver, der uundgåeligt skal løses på bådene og andet materiel gennem vinteren.

Gruppen konkluderede, at det er nødvendigt at fastlægge en overordnet køreplan for de mange opgaver, der ligger, så vi tager fat på det nødvendigste først. Derved undgår, vi at der laves uhensigtsmæssige løsninger som fx at renovere taget på klubhuset et år for så næste år at renovere dele af klubhuset og i den sammenhæng måske være nødt til at tage taget ned igen.

Endelig var gruppen enige om, at vi er nødt til at have plads til drømme, fordi der ud af nogle drømme opstår værdifulde virkeligheder.

Fra gruppen omkring kapafdelingen var konklusionen at:

 • Der er behov for 3 – 4 hjælpere til den del af kapafdelingen, hvor nye roere introduceres til sporten – C og D afdelingen. Herved vil træningsforløbene for de etablerede roere bedre kunne forløbe uden for store flaskehalsproblemer, og trænerne kan bruge deres tid der, hvor den er bedst brugt.

 • Der skal arrangeres kurser for nye instruktører / instruktørteam.

 • Der kan søges penge i roforbundet, som har en pulje til fremme af interessen for rosporten. Herfra kan vi bl.a. få penge til gennemførelse af kurser for interesserede forældre til børn, som ikke ror. På den måde kan vi sikre, at forældrene kan få indblik i, hvad rosporten og Hadsund Roklub tilbyder og måske beslutte sig for at støtte barnet i at blive en del af klubben..

 • Det kan være et forsøg værd med en egentlig ungdomsleder. Ikke alle de unge brænder så meget for rotræningen, at det er den, de har lyst til hele tiden.

           Ungdomslederen kan arrangere alternative roture eller noget helt andet for den gruppe.
           Der vil være behov for, at ungdomslederen kan få assistance af andre voksne.
           De unge, som ikke altid er med i træningsprogrammerne, skal kunne sluses ind i træningen i det
          
omfang, de har lyst – med tiden får de måske smag for kaproningen, men selvom det ikke bliver
           tilfældet er deres bidrag til fællesskabet lige så meget værd.

           Fællesskabet må ikke skubbes i baggrunden. Alle er lige; men i nogle situationer ligger fokus
           på nogle af roerne i andre på nogle andre. Kaptrænerne vil, hvis dette tiltag lykkes, kunne
           koncentrere sig stærkere om de som har vinderambitioner.

 • I dag kommer mange nye unge roere til som følge af, at de har hørt om roningen fra en ven. De kommer altså ”dryppende”.
  Sådan skal det også fortsat kunne være; men vi kan også forsøge at arrangere en eller et par officielle introduktionsdage i løbet af en sæson.

  Derved opnår vi at få et par samlede hold i gang i løbet af sæsonen. Det vil gøre det mere overkommeligt at gennemføre en grundig introduktion omkring grundprincipperne ved roning. Samtidig vil der nemmere kunne holdes mere øje med de nye, da de instruktører og hjælpere, som arbejder med et begynderhold, kan være fokuserede på begynderniveauet.

 • Det blev foreslået at lade nye vente med at betale, til de har haft mulighed for at prøve, om roning er noget for dem. Fx kan de vente med medlemskab til efter instruktionskurset.

 • Bare det at holde balancen i en outrigger kan være en stor opgave. Derfor kan det måske være en god idé at investere i nogle edonbåde.

 • Der skal arbejdes med at få strammet op omkring det at være klar, når træningen begynder. Man kan være lovlig undskyldt; men man bør ikke blot komme dryssende, når det lige passer en, da det forstyrrer træningen og svækker træningsresultaterne for dem, som kom til aftalt tid.
  Træner man på et fast hold, kan det føre til, at man oplever et større ansvar, overfor dem man er sammen med. Derved bliver man mere opmærksom på at være klar i tide.

 • Reparationen af bådene er ikke helt optimal – det gælder også følgebådene. Dette er endnu et område, hvor hjælpere vil kunne lette presset på trænerne. Det må så være den træner / hjælper, som er i gang med et hold, som har ansvar for at skader bliver meddelt til dem, som skal reparere. Tilsvarende er det dem som benytter følgebådene, som har ansvar for at få ryddet op i dem og meldt eventuelle skader.

 • Informationen til forældrene kan styrkes ved at arrangere en forældredag. Ud over at styrke fællesskabet er målet, at forældrene får at se, hvad der foregår under træningen og får en grundig information om, hvad kapafdelingen laver, og hvad man kan komme ud for.
  Derved kan man undgå ubehagelige overraskelser som fx at være med til sin første regatta og der opleve, at en båd også kan vælte.

Gruppen omkring dagligdagen delte sig op i 2 grupper på grund af størrelsen.

Fra den ene gruppe omkring dagligdagen var konklusionen at:

 • Der skal nedsættes et rengørings- og ordensudvalg.
  Udvalget skal have:

 1. Materielansvar

 2. Køkkenansvar

 3. Hus- og reparationsansvar

 4. Rengøringsansvar

  Resultatet vil være:
  at rengøringen og oprydningen i køkkenet bliver bedre
  at der bliver hængt mangellister op i samtlige rum og at disse bliver fulgt op på
  at der bliver mere ryddeligt i værelserne
  at ingen får adgang til værelserne uden tilladelse.

 • Der skal arrangeres fælles hovedrengøringsweekend

 • Der skal fastlægges fælles reparationsweekend – kan også være hverdage

Hvis kommunen har et tilbud som fx VAKS-Teamet eller beskæftigelsespersoner til nogle af klubbens opgaver, bør vi benytte det; men det skal huskes at: Fælles ansvar giver fællesskab og en klub i balance.

Fra den anden gruppe omkring dagligdagen var konklusionen at:

 • Der er behov for en mere struktureret rengøring

 • Vi har behov for at få flere nye roere. Da vi ikke er særligt synlige, skal vi arbejde på at forbedre den situation.
  Det kan fx gøres ved, at scener fra
  alle vinteraktiviteter bliver filmet, og senere skal det samme ske med alle sommeraktiviteterne.
  Materialet skal så vises på en eller flere monitorer rundt om i byen – fx i Brugsens forhal, i sportsbutikker, i kundeområdet i Spar Nord og mange andre steder.
  Det skal også vises på klubbens egen monitor, da ikke alle medlemmer og børnehentere kender alle aktiviteterne.

 • Der skal arrangeres flere fællesture og mere socialt samvær

 • Der skal findes flere instruktører

Fra gruppen omkring kommunikation var konklusionen at:

Vi har et væld af gode historier, som det vil kunne gavne ,at lokalsamfundet blev bekendt med.

Klubbens overordnede historie er den sociale dimension på tværs af aldre og rointeresser og forskellige træningsinteresser. Den historie skal altid / ofte være en del af de mere specifikke historier. Men ud over den er der mange gode småhistorier at fortælle. Vi får mange fra kapafdelingen; men de andre afdelinger skal også blive synlige i pressebilledet.

Kommunikationen fra os kan foregå via:

 • Små og større historier og pressemeddelelser til den skrevne presse.

 • Åbent hus arrangement / -er hvor klubbens mangfoldighed bliver tydeliggjort vha engagerede guider. Der skal være mulighed for prøveture i det omfang det er forsvarligt – både på vandet og i motionscentret.
  Sådan et arrangement vil gøre det tydeligt, at kontingentet åbner for rigtigt mange muligheder.

 • Uanset hvor vi fortæller om klubben er det vigtigt at få alle dimensioner i klubben med lige fra yoga og til regattaer og fællesture. D

 • klubambassadører” tager båd / både med op i gågaden, hvor man så fortæller og uddeler foldere om klubben.

 • Vi kan have foldere liggende på DaVinci. Gæsterne der ser ofte en eller flere både ,og så kan de i folderen få noget at vide om bådtyperne og om klubben.

 • Vi arrangerer os med infostandere et par steder i byen – fx et fjernsyn i et tomt butikslokale med vindue ud til gågaden eller centertorvet; eller i en sportsforretning eller i Spar Nord Bank's kundeområde.

 • Facebook anvendes allerede meget af kapafdelingen. Det bør vi udvidde, så hele klubbens historier lægges ud i det forum.

 • Vores små og store oplevelser kan lægges ind på hjemmesiden – måske skal der oprettes et ”oplevelsesgalleri” på hjemmesiden.

 • På andre netværk skal vi have lagt link til roklubben

 • Når der er shopping by night kan vi deltage med en stand.

 • Har vi oplevelser og historier, som vi tror har særlig interesse for en bestemt målgruppe, skal vi søge at målrette distributionen mod denne gruppe.

 • Instruktion af nye roere skal lægges samtidig med roaftenerne, så de straks får mulighed for at være med i fællesskabet.

 • Vi skal danne en skrivegruppe, så opgaven ikke ligger hos en eller nogle få. Alle, der har en oplevelse, kan principielt skrive om den; men ikke alle føler, at det der med at skrive er noget for dem. En skrivegruppe kan så høre historien og få den ned på papiret. Derudover kan en skrivegruppe sikre, at der ikke går for lang tid, mellem at vi ses i pressen.
  Det at deltage i en skrivegruppe medfører en forpligtelse. Selvfølgelig ikke så det bliver en belastning, og det er også forskelligt, hvor meget man kan overkomme i forskellige perioder. Man skal blot afklare med de andre i gruppen, hvad man mener, man kan overkomme.

Efter denne aften har vi nu et lidt bedre grundlag at vurdere nogle behov og udviklingsmuligheder ud fra.
Forhåbentligt vil det lykkes at få etableret nogle udvalg meget snart og efterhånden få dækket alle områder i klubben af aktive og engagerede udvalg, så vi bliver rigtigt mange til at drive og trække klubben videre frem mod nye gode tider og oplevelser.

De, som kan tænke sig at blive aktive i et udvalg og derved være med til at effektivisere beslutningsprocessen og skabe handling, skal blot henvende sig til et bestyrelsesmedlem. Så vil bestyrelsen hjælpe med at få etableret udvalget og aftalt rammerne for det.

Er der nogle, som godt vil vide lidt mere om det at blive instruktør eller hjælper – uanset bådtype – så vil vi meget gerne høre fra jer. DER ER ET STORT BEHOV FOR FLERE INSTRUKTØRER!

Jo flere der engagerer sig, jo stærkere bliver bekræftelsen af, at problemer er til for at overvindes, og at fremtiden tilhører dem, som tror på den.

Referent

Svend Mørk-Jensen

25. januar 2015

 

 


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727