Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Beretning for 2014

                                                                                                                                                                                                                                                         

Årsberetning for sæsonen 2014.

 

Den 83.sinds tyvende sæson i Hadsund Roklub.

 

2014 blev en sæson, hvor der igen skete rigtig meget for Hadsund Roklub.

Her tænker jeg specielt på at vi blev tildelt den Nordjyske idrætspris og de 100.000 kr. Samtidig med den store medieomtale det gav.   

Der er bestilt en ny 4 åres inrigger i kulfiber til levering til standerhejsningen 2015. Til denne båd har vi foreløbig fået sponsoreret 2 x 100.000 kr. fra henholdsvis Velux Fonden og Elro Fonden. 

Der blev givet kommunalt tilskud til talentudviklingen, med et beløb på 130.000 kr. Og her har vi også fået tilsagn om tilskud igen i år.

Vi har fået kommunalt tilskud til vores nye broprojekt på 400.000 kr. og 20.000 kr. til dræning af arealet mellem bådhallen og naboen. 

Vi fik i løbet af sæsonen, rigtig gang i værelserne i vores nye bygning, og udlejningenaf både, som giver et rigtigt fint tilskud til driften af vores klub. Værelserne har været benyttet af både vores egne og kaproere udefra. Der har også været mange motions-gæsteroere som ”stort set alle” har rost vores fine faciliteter.   

Waterfestival Hadsund, gav et mindre overskud end forventet, da driftsudgifterne er steget væsentligt gennem de sidste par år, men det bliver der taget højde for, og lavet ændringer således at der kommer styr på det her fra 2015 vi fik dog stods alt et overskud på 15.261 kr.

Vi arbejder pt. på 2015 udgaven, og mangler et medlem fra roklubben i arbejdsgruppen.

Der bliver afholdt Waterfestival den 7. august i år, så det kan i godt notere i kalenderen.

Vi kan jo ikke undvære det tilskud til vores drift som Waterfestival forhåbentlig igen kaster af sig. 

Et andet projekt der har været tilbagevendende er det at slæbe juletræer, her var der i 2014 ingen træer at slæbe som vi plejer, hvilket vi vil forsøge at lave aftale med et par ”nye” entreprenører og, så vi igen kan tjene nogle penge på den måde. 

Der har også været lavet aftale med Rikki Tikke om ompakninger, hvilket også har givet lidt ekstra penge.

Vi fik ikke malet det nye hus udvendig, men det er en af de ting vi skal have gjort i den kommende sæson.

 

Økonomi

Bo har lavet nogle budgetter, med overslag på de kommende års udgifter og forbrug. Der er lavet en regulering af vores kommunale tilskud i forhold til vedligeholdelse af bygninger mv.

Som vi kommer til i regnskabet, så er det gået ”ikke så så ringe endda”, vi havde regnet med at bruge 215.000 kr. af kassen, men resultatet viser, at kassebeholdningen er forøget med 350.000 kr.

Det er der flere årsager til, som vi kommer tilbage til i regnskabet.

 

Medlemsstatus:

Vi har stabiliseret os på den pæne side 250 medlemmer, lige nu er der 280 medlemmer hvilket jo er ganske glimrende, der er ikke kommet så mange unge mennesker til i 2014. Men med vores fine træningsmuligheder skulle vi jo nok kunne aktivere de unge på en både sjov og anderledes træningsmåde. Så ved at gøre en indsats overfor de unge, skulle vi gerne have en del flere af dem i den kommende sæson. Der er dog stadig ”gennemtræk” af medlemmer, selvom det er reduceret betydeligt. Men det har der jo været gennem alle årene, men det kunne jo være dejligt om vi kunne blive bedre til at holde på de voksne medlemmer. 

Der blev måske sat ny klubrekord, men da en stor del af kaproerne ikke har skrevet sig ind, nor de har været på vandet, har vi kun fået registreret 54.000 km mod 74.305 km i 2013, det skal vi have rettet op på i den nye sæson. Vi skal måske til at indføre roforbud, hvis for dem der ikke skriver sig ind.

 

Langtursroning:      11% af km.

En del af vores egne, og mange gæsteroere bidrager til at der blev roet 5.594 langturs km. udenfor det daglige ro-område, dog er det nogle få der står for de fleste km. De fleste af kilometerne er roet her på fjorden, og der har i 2014 også været deltagelse ved maraton roning.

Kredsens hytte på Fur kan benyttes af alle klubbens medlemmer og det opfrodres til at man arrangerer ture derop. Hytten har været flittigt brugt af roere fra hele landet, og også af enkelte her fra klubben. Det kan anbefales at der arrangeres ture, med brug af hytten. 

 

Motionsroning:        29% af km.

Der har igen været en fin aktivitet gennem hele sæsonen, og det skyldes primært vores Pensionistafdeling der står for de fleste af de kilometer der er roet i motionsafdelingen.

Vores Pensionistafdeling er et stort aktiv for klubben, både med hensyn til vedligeholdelse af vores motionsbåde, og alle de andre arbejdsopgaver som de tager sig af i klubben.

Klubben har i sæsonen haft besøg af en del roere fra klubber, som har lånt både og overnattet i klubhuset, denne aktivitet er vokset en del og vil givetvis blive endnu større med de nye muligheder for indkvartering.

Tilslutningen til de arrangerede ture i weekenderne har ikke været alt for stor, og generelt har der ikke været den store aktivitet af vores egne motionsroere i weekenderne, dog har der været en fællestur til Vive, som der var rigtig fin tilslutning til.

 

 Kaproning:              42% af km.

Hvilket er et tydeligt tegn på at det er her vi mangler kilometrene da de stod for hele 62 % af det samlede km. I 2013.

2014 bød igen på en rigtig god sæson for vores kaproere.

Vi har igen haft et stort antal roere udtaget til landsholdsroning, hvilket er ganske kostbar post for kap-afdelingen, men som de har kunnet finde sponsorer til, men med til at skabe en stor positiv omtale af klubben.

Med indlæg i Hadsund folkeblad, og Nordjyske næsten hver uge hen over sommeren, så er det noget der bliver lagt mærke til, og med til at skabe respekt for klubben, og det store frivillige arbejde der bliver udført af både trænere og hjælpere fra klubben og fra forældregruppen til de unge kaproere.

Det er blevet til utrolig mange fine placeringer også blandt de unge roere, så det bliver spændende at følge de mange talenter gennem de kommende sæsoner.

Vi har ved de fleste af de hjemlige regattaer, kunnet markere os som den mest vindende klub.

Kaproningsafdelingen har som de tidligere år stået for juleudsmykningen i byen. Der har været afholdt 24 timers roning på butikstorvet som igen i år gav et rigtigt flot resultat.

Der er også lagt et stort arbejde i forbindelse med skoleroningen, som er en tilbagevendende begivenhed. 

 

Kajakroning:           18% af km.

Vores kajakafdeling

Der har gennem sæsonen været stor aktivitet på området, med en del nye.

Der er opstartet onsdags-fællesroning, som har haft fin tilslutning, og et godt nyt initiativ.

Og roning på mange tidspunkter af døgnet, det ser jo ud til at friheden ved at kunne padle en tur, når det passer, og ikke være afhængig af andre, er ved at være det folk i større grad vælger.

 

Flagallé:

Flagalléen har givet det overskud, som vi havde budgetteret med, men der mangler tit folk til opsætning/nedtagning af flagene, så vi må håbe at der er flere der er flinke til at skrive sig på, så det bliver lettere i den kommende sæson.

 

Vinteraktiviteter:

Vi har i lighed med tidligere år haft fællestræning i romaskinerne på tirsdage og torsdage, der er svømning hver lørdag, i haller er der hochey, yoga, fit og frisk.

Motionsrummet og især romaskinerne er blevet flittigt brugt, og det har på nogle dage knebet med at kunne få en plads i en af maskinerne, og træningshallen har også været flittigt brugt, med de nye vinteraktiviteter, så vi har et stort og bredt tilbud på motionsområdet.

 

Generelt:

Det kunne jo være rart om der var flere, der meldte sig til at give en hånd med når der er sat lister op med et eller andet der skal udføres.

Jeg ved ikke om den frivillige ånd, der har hærsket i klubben gennem mange år er ved at afgå ved døden, men det håber jeg da ikke. 

Vi mangler nogle frivillige, som instruktører til indrigger og som hjælpetrænere til de unge.

Samtidig er der mulighed for at melde sig til nogle af de arbejdsgrupper, som blev nævnt til vores klubaften.

Der kommer jo en del opgaver også i de kommende sæsoner, som kræver en indsats, og jo flere vi er jo mindre skal den enkelte jo deltage.

 

Tak for endnu en god sæson i Hadsund Roklub.

 


Oprettet af Knud Erik Jensen (215)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727