Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Generalforsamling 2016 - indkaldelse

Tidspunkt: 2016-02-24 kl. 19:00

                                                                         Den 20. januar 2016

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 24. februar 2016, kl. 19.00 i roklubbens klublokale

 

Dagsorden iflg. vedtægtens § 8:

 

 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag (indsendes til bestyrelsen senest den 14. februar)
 5. Forslag til budget og aktiviteter for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. På valg er:

For en 2 årig periode:

 • Formand Knud Erik Jensen (formanden vælges direkte)
 • Bestyrelsesmedlem Søren Gramkow
 • Bestyrelsesmedlem Svend Mørk-Jensen

For en 1 årig periode:

 • Suppleant - vakant
 • Suppleant John Jensen
 • Revisor Palle Albrektsen
 • Revisorsuppleant Jens-Peder Vium
 • Eventuelt

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 


Oprettet af Bo Nielsen (217)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727