Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af februar måneds bestyrelsesmøde

Referat, bestyrelses møde Hadsund roklub

mandag d. 1. februar 2016 kl. 19:00

Tilstede:

Knud Erik Jensen, Svend Mørk-Jensen, Anders Toft Christiansen, Michael Blomstrand og Ingelise Christiansen

Afbud:

John P. Jensen, Bo Nielsen og Søren Gramkow

Dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2: Opfølgning referatet fra forrige møde

Pkt. 3: Økonomi,

 • Punktet fra jan. mødet som ikke blev drøftet færdigt

 • Budgetforslag

Pkt. 4: Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper:

 • Henvendelse fra jobcentereret vedr. praktikplads. Info fra Birthe P./ Bo

 • PR gruppen: Opdatering/nyt vedr. oprettelse af ny hjemmeside ? (er der noget nyt ?)/ Svend ?

 • Mail adresse vedr. bådeudlån og udlån af klubhus, ændring inden GF hvor der bliver valgt en ny 1. suppleant/ P roer repræsentant

 • Nyt fra Netværkskoordinatoren vedr. flygtninge

 • Ide`vedr. udlånet af højtryksrenseren/ Ingelise

 • Status Projekt klubudvikling/ Knud Erik

 • Svar fra Hobro roklub vedr. deltagelse i ergometerroning/ Knud Erik

 • Nyt fra arbejdspruppen vedr. valg af ny formand og evt. andre problemstillinger ifm valg af bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 5: Månedens roer

Pkt. 6: Opgaver i henhold til årsplanen eks.

 • Generalforsamling, beretning til GF

 • Fondsansøgninger?

 • Generalforsamlinger i DffR og KF

 • Månedens roer/foto

Pkt. 7: Oplæg til ledelsesstruktur

Pkt. 8: Systematisk fortegnelse over alle praktiske opgaver, opgaverne er indmeldt til Knud Erik som skulle tage  sig af at systematisere dem.

Pkt. 9: Udpegning af it og webadministrator idet Thorkild er udmeldt grund af arbejde i udlande

Pkt. 10: Orienteringspunkter

Pkt. 11: Evt. Brug af centralstøvsuger.

Pkt. 12: Næstemøde jfr. Mødeplan

Ad Pkt. 1:

Ok

Ad Pkt. 2:

Bo har lavet aftale med en person som skal i jobtræning for at lære, hvordan Conventus bruges i praksis.
Træningen foregår hver onsdag fra kl 10-12 indtil videre.

Ad Pkt. 3:

Vi har fået bevilliget 75.000 kr fra Talent- og udviklingspuljen, beløbet er indregnet i budgettet for kommende regnskabsår 2016.

Ad Pkt. 4

 • Praktikant plads er kørt i stilling af Bo

 • PR gruppen: Gode eksempler på hjemmeside er roforbundets, DffR foreningssite eller Dansk gymnastik og idrætsforeninger hjemmeside, DGI. Vi vil høre Flemming Stegger om han vil komme til april bestyrelsesmødet, for at fortælle om mulighederne i Roforbundets hjemmeside.

 • I morgen besøger Svend en Frivillig cafe for flygtninge for at orientere om muligheden for at komme i Hadsund roklub. Arrangementet er arrangeret af flygtningekoordinatior Margrethe Svenstrup Thomassen.

 • Ingelise sætter en seddel op med en efterlysning af højtryksrenseren.

 • I forbindelse med klubudviklingsprojektet vil Bo og Knud Erik sætte sig sammen og kigge på materialerne over de praktiske ting vi udfører i klubbens afdelinger.

 • Knud Erik hører Ove om samarbejdet med Hobro roklub.

 • Der er fundet en kandidat til formandsposten i roklubben, det er Anders T. Christiansen. Bestyrelsen indstiller hermed Anders til formandsposten.

Ad Pkt. 5:

Månedens roer er Jens Noll Nielsen.

Ad Pkt. 6

Knud Erik har lavet et udkast til formandsberetning. Knud Erik mailer den til os når den er færdig. Opslag om Generalforsamling i klubben samt på hjemmeside: Svend. Generalforsamling i Nordjysk ronetværk d. 27. februar i Hvalpsund, Knud Erik deltager.

Hovedgeneralforsamling i DffR d. 12. marts i Middelfart, Hotel Scandic, Anders og Svend deltager.

Ad Pkt. 7

Oplæg til ny ledelsesstruktur er drøftet. Ledelsesstrukturen skal ændres i løbet af 1-2 år. Ideen er at opgaverne skal delegeres ud i arrbejdsgrupper for at give større selvstændighed.

Ad Pkt. 8

Er drøftet under orientering for arbejdsgrupper pkt. 4.

Ad Pkt. 9

Flemming Stegger er blevet orienteret fra Thorkild mht overdragelse af webadministrator arbejdet.

Ad Pkt. 10

Roning på idrætsskemaet: De 3 6.klasser på Hadsund skole kommer ned i roklubben 4 torsdage fra medio februar. De vil deltage i konkurrencen om at blive Danmarks stærkeste klasse. Hadsund skole har tidligere deltaget med 2 klasser i finalen i Sorø.

Ad Pkt. 11

Der er forslag om at få oprettet et festudvalg som kan tage sig af at arrangere klubbens 85 års jubilæum.

Forslag om tilbud om firmaroning. OK ide`, der arbejdes videre med det.

Michael vil sørge for at anskaffet det der mangler for at færdiggøre centralstøvsugeren.

Ad Pkt. 12

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 7. marts kl. 19

Referent

Ingelise Christiansen


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727