Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af marts måneds bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 7. marts 2016

Dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00

Til stede:

Anders T. Christiansen, Torben Jensen, Knud Erik Jensen, Svend Mørk-Jensen, Bo Nielsen, Michael Blomstrand og Ingelise Christiansen

Fraværende med afbud: -

Fraværende uden afbud: -

Dagsorden:

1. Mødeplan for det kommende år

Beslutning:

Den 1. mandag i hver måned, undtagen juli måned.

 

2. Drøftelse af roklubbens deltagelse i det kommende Waterfestival-arrangement i august 2016

Beslutning:

Vi deltager i Waterfestivallen igen i år, dato er fredag d. 5. august og arrangementet varer kun denne ene dag. Knud Erik er i komiteen for roklubben, vi mangler en person mere, Anders og Knud Erik vil gøre en indsats for at finde den person. Det fungerede rigtig godt sidste år med legeaktiviteterne. Husk at sætte Waterfestival på dagsorden for april måneds bestyrelsesmøde.

Vi melder ind til kommunen at vi er interesseret i at deltage i indvielse af den nye kanal.

 

3. Projekt ”Klubudvikling”

Invitation af et antal nøglepersoner til deltagelse i det kommende projektmøde den 14. marts (se forslag til gruppen af samtlige nøglepersoner i vedlagte dokument fra Bo).

Har vi løst vores hjemmeopgave fra forrige projektmøde?

Forslag om at vente med beslutningen om nedsættelse af udvalg samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer, m.m. indtil vi er kommet lidt længere i klubudviklingsprojektet.

 

Derimod kan vi måske kort drøfte, hvorfor vi ønsker udvalg og hvad vi forventer af fordele og ulemper fremover. Tanken er – kort fortalt – ”at bestyrelsen styrer, og udvalgene bestyrer klubbens opgaver” (til inspiration vedlægges en oplistning af de opgaver som bestyrelsen har noteret indtil nu – med forslag til evt. fordeling af opgaverne på 4 udvalg)

Beslutning:

Det er i orden at Nanna Lindhardt fra Mariagerfjord kommune deltager i det kommende projektmøde i klubben mandag d. 14. marts sammen med bestyrelsen. Svend sørger for materiale til Torben og Anne Mette.

Vi skal prøve at gøre det attraktivt at udføre frivilligt arbejde i roklubben.

Forslag til nøglepersoner som skal inviteres til mødet er:

Carl Henrik Pedersen, Michael Nielsen, Gunnar Tindborg, Søren Gramkow, Flemming Hvid og Ove Holm.

Hjemmeopgave er løst


 

4. Medlemsmøde den 30. marts kl. 19.00 med forslag til skitser for en evt. ”Helhedsplan for klubhuset”

Planlægning af aftenens arrangement, herunder evt. formøde med arkitekten tirsdag den 29. marts.

Beslutning:

Alan Slater vil fremvise nogle skitser over en ”Helhedsplan for klubhuset”. Anders kontakter Alan om det praktiske. Et formøde er kl. 17:30 d. 30. marts.

5. Fastsættelse af dato for søsætning af broelementerne.

Beslutning:

Broen skal søsættes lørdag d. 12. marts. Knud Erik er ansvarlig.

 

6. Hvordan kommer vi videre med klubbens hjemmeside og hvem vil påtage sig opgaven for IT-administrator?

Beslutning:

Flemming Stegger er It administrator. Svend, Torben og Anders Finder ud af klubbens behov for hjemmeside.

 

7. Dato for ”overdragelsesforretning” fra tidligere formand til ny formand.

Beslutning:

Knud Erik mødes med Anders d. 22. marts for at overdrage ham formandsmaterialerne.

 

8. Tilsagn fra Mærsk Fonden om kr. 100.000 til indkøb af en ny otter-outrigger.

Drøftelse af, hvordan og hvem vil sørge for at klubben får skaffet restbeløbet på ca. 150.000 kr.?

Beslutning:

Vi beder ”Kaprosport” om en pris på en 8+, incl. Big blades årer samt 16 par sko. Vi arbejder videre med sagen.

 

9. Gensidig orientering

Værdisættelse af klubben og dens materialer, vi er næsten færdige. Poul Munk og Michael Nielsen arbejder med det og vil gøre det færdigt. Anders hører om de skal have hjælp.

Gæsteroere, kontaktperson er Knud Erik Jensen.

Forespørgsel om arrangement på Comwell i Rebild, Knud Erik tager sig af det.

Fint med at vi arrangerer ”Løvspringstur” sammen med Hobro. Også god idè med korttursstyrmandskurset sammen med Hobro roklub. De to datoer er onsdag d. 30. marts i Hadsund og onsdag d. 6. april i Hobro, begge dage til teori. Åben for tilmelding.

Et lignende kursus tilrettet outriggerroerne ønskes arrangeret, da alle roere har brug for søvejsregler. Spunsvæg: Bo hører ingeniør Jens Christiansen og Mogens Laustsen om de har en god ide til spunsvæg ved slæbestedet mm.

Fællesforsikring, gæsteroere: Blanketten vi har modtaget af Ove hvor gæsteroere hæfter sig for evt. skader på vores både, er gennemlæst og blevet tilrettet vores behov.

Vi har modtaget reklame for www.opdagverden.dk

Bo spørger personalet på kirkekontoret om de vil have flagalleen op igen i år til konfirmationerne. Der er blevet aftalt en ny sponsoraftale hos Spar Nord.

Debitorkort til Super Brugsen er udleveret til Birgit Christiansen, Knud Erik Jensen, Svend Mørk-Jensen og Ingelise Christiansen.

Skal roklubben være medlem af DGI ?, Det bestemmes på april bestyrelsesmødet.

 

 

Fastsættelse af dato for næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 4. april

 

Ingelise Christiansen

 

 


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727