Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat fra bestyrelssmødet den 2. maj 2016

Tidspunkt: 2016-05-21 kl. 15:13

Referat af bestyrelsesmøde maj 2016, Hadsund roklub

 

Tilstede: Anders T. Christiansen, Bo Nielsen Torben Jensen, Svend Mørk-Jensen, Michael Blomstrand, Knud Erik Jensen og Ingelise J. Christiansen

 

Dagsorden:

 

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden i orden.

 

Pkt. 2

Opfølgning af referat fra marts og april måneds bestyrelsesmøder

Beslutning:

Marts måneds referat i orden.

April måned: Der er ved at blive oprettet et byggeudvalg. Torben foreslår brug af solceller, der skal tages hensyn til lovgivningen på området.

Svend undersøger med hensyn til langtur for ikke frigivne roere.

Der er lavet en aftale med en taler til Skt. Hans bålet og talen bliver kl. 20:00

En snak om at det har været svært at få nok hjælpere til de forskellige opgaver der har været i den senere tid. Vi sætter nu fokus på at få oprettet grupper med mailadresser.

Klubudviklingsmøde onsdag d. 27. april: Et godt møde, referatet kommer i dropboksen. Der skal udnævnes en ny formand i Mariagerfjord kommunes idrætsråd. Svend har været til årsmøde i Dansk kano- og kajakforbund. Vedrørende spunsvæg: Vi har fået inhentet 2 tilbud på arbejdet, det ene tilbud er på 89.000 kr eksl. Moms og det andet tilbud er på 83.000 kr incl. Moms. Vi skal selv anskaffe sten ifølge vores eget ønske. Anders tager kontakt til ingeniør Jens Christiansen i morgen for at høre hans mening om projektet.

 

Pkt. 3

Økonomi

Beslutning:

Regnskabsrapport er mailet til os. Vi har fået 8000 kr retur i el.

 

Pkt. 4

Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper:

Nedsættelse af byggeudvalg.

Beslutning:

Byggeudvalg: Anders kontakter 3 medlemmer for at høre om det er noget for dem at komme i udvalget. Positiv kontakt fra et ungt medlem. Knud Erik er med som bestyrelsesrepresentant og Svend representerer kajakroerne.

 

I forbindelse med ajourføring af forsikringsværdier på klubbens både er det måske værd at overveje om vi skal sælge nogle både.Vi har – efter min opfattelse – en stor bådportefølge, og ved at sælge nogle vil vi også få mere plads i hallerne.

Beslutning:

TRYG`s forsikringsagent vil lave en aftale om møde i klubben.

 

Tilbud på udbedring af problemerne med tilsanding ved bådebroen.

Beslutning:

Som nævnt i pkt. 2 kontakter Anders ingeniør Jens Christiansen for at høre hans mening om det.

 

Inriggerroning: Svar fra Svend mht. langtur dvs. udenfor daglig roområde, er det tilladt for ikke frigivede roere?

Beslutning:

Vi får svar fra Svend en af dagene.

 

Sikkerhed: Ændringsforslag til reglementet.

Beslutning:

Sikkerhed: Svend arbejder videre med det. Det er vigtigt at forældre til unge roere også er bekendt med sikkerheden.

 

Opfordringer fra pensionistgruppen

Beslutning:

Opfordring fra P roerne om at der kunne være en repræsentant til stede på deres infomøder. Det vil Svend gerne.

 

Erfaring med brug af fællesmail

Beslutning:

Der arbejdes videre med emnet.

 

Er forslaget om styrmandskursus målrettet de unge droppet?

Beslutning:

Opgaven med styrmandskursus til  unge roere kommer over i kaproningsafdelingen, hvor der bliver tilrettet materiale og undervisning til vores unge roere med hensyn til søvejsregler etc.

 

 

Forslag om oprettelse af 2 yogahold i efteråret 2016 og 2 hold i foråret 2017.

Hvis der er behov vil det være muligt at oprette 2 hold på mandage fra kl. 14.00-15.15 og fra kl. 15.30 – 16.45.

Økonomien hænger bedst sammen såfremt der tilmeldes mellem 18 og 20 deltagere på hvert hold.

Forslaget fremsættes af yogadeltagerne og holdets instruktør.

Opslag på hjemmesiden og evt. annonce i Folkebladet – helst inden 1. juni i år med anmodning om forhåndstilmeldinger.

Deltagelse er kun for klubbens nuværende og evt. kommende medlemmer.

Beslutning:

Det er i orden at få oprettet 2 Yoga hold til efteråret hvis der er tilslutning til det. Bo følger op på det. På juni mødet arbejdes der videre med emnet, bld. Andet med forslag til annoncering om vinteraktiviteterne incl. Evt. kommende yoga hold.

 

Pkt. 5

Månedens roer/ere

Beslutning:

Ingen udnævnte denne måned.

 

 

Pkt. 6

Opgaver i henhold til årsplanen

  • Skt.Hans taler, er aftalen i hus? Opslag etc. til Skt. Hans ?
  •  Fondsansøgninger
  •  Vedligeholdelsesplan i henhold til to do liste, fra april mødet
  •  Besigtigelse af klubbens lokaler og udearealer med henblik på oprydnings- og vedligeholdelsesopgaver.
  • 85 års jubilæum incl. jubilæumsskrift

Beslutning:

Opslag til Skt. Hans arrangement, ansvarlig Ingelise, (husk at skrive til Bo)

Fondsansøgninger: Ingen pt

Vedligeholdelsesopgaver i henhold til to do listen: Torben TJ har repareret terassedøren. God idè at få en dørpunpe på køkkendøren også, for at sparre på varmen

Der er aftalt fælles Kanindåb og 85 års Jubilæumsfest lørdag d. 3. september, Knud Erik hører nogle medlemmer om at komme i festudvalget.

 

Pkt. 7

Orienteringspunkter:

Beslutning:

Reperation af plæneklipperen, John P. Jensen skal finde en til det, evt. Terndrup motorservice eller Marco i Veddum. Svend har foreslået John hvornår det nye græsareal skal slåes.

d. 25.-26. juni kan Kia fra roforbundet komme og afholde 1-2 træner kurser i klubben. Svend undersøger behovet for et førstehjælps kursus.

Vi har behov for at der er et medlem der kan tage sig af klubbens billedmateriale, hvem kan ?

Info til alle: Husk at få lukket ALLE porte, døre, vinduer osv. overalt.

Der bliver lavet et skilt til opsætning ved hoveddøren hvor der kommer til at stå navnene på 2 personer man kan tage kontakt til som nyt medlem. Ansvarlig: Bo

På juni bestyrelsesmøde starter vi med at tage en tur rundt om klubhusene samt udendørsarealerne for at besigtige dem, vi afslutter med en indendørs runde.

 

Pkt. 8

Evt. 

Forslag om en "klubhistoriker"

Beslutning:

Svend kontakter Jytte Klitgård

Pkt. 9

Dato for næste møde

Beslutning:

Mandag d. 6. juni 2016 kl. 19

 

 

Referent

Ingelise Christiansen

 


Oprettet af Bo Nielsen (217)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727