Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af september måneds bestyrelsesmøde 2016

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 5. september 2016Hadsund roklub

Tilstede:

Anders T. Christiansen, Torben Jensen, Knud Erik Jensen, Svend Mørk-Jensen og Ingelise Christiansen

Afbud: Michael Blomstrand, Bo Nielsen og Anne Mette Flou Blomstrand.

 

Dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Ok

 

Pkt. 2: Opfølgning på referat fra forrige møde.

A: Eftersyn af varme/gulvvarme i damernes omklædningsrum

Beslutning:

Torben tager kontakt til VVSèr Michael Sauer. Annoncerne til yoga kursus og de andre vinteraktiviteter var fine. Waterfestivallen skal tages op til evaluering.

 

Pkt. 3: Økonomi

a: Gennemgang af økonomirapport.

b: Hvad tjener vi penge på? (TJ)

Beslutning:

En debat om hvad vi tjener penge på her i roklubben. Det er et emne vi kan tage op på et medlemsmøde, så medlemmerne kan være med til at bestemme hvad vi deltage i for at have en indtjening til klubben.

 

Pkt. 4: Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

a: Klubhus-projekt

Beslutning:

Mariagerfjord kommune er gået i gang med at udarbejde en ny lokalplan for området omkring roklubben. Når lokalplanen er færdig kan vi gå videre med byggeplanerne.

 

b: Klubudviklingsprojekt, nyt herfra bld.a. aftale med roforbundets konsulent

Beslutning:

Vi refererer til Ann Karina fra D.F.f.R.

 

c: Ændringsforslag til klub reglement § 13 stk 3 og 4

Beslutning:

Ændringsforslag er godkendt.

 

D: Igangsættelse af arbejdet med spunsvæg:

Beslutning:

Torben har med vilje ventet lidt med at kontakte entreprenørgården E. Laustsen angående arbejdet med spunsvæggen da de har meget travlt.

 

E: Orientering m møde i ungdoms-/kapafdelingen, referat herfra er vedhæftet

Beslutning:

Der var møde torsdag d. 1. september om aftenen i kaproningsafd. for roere, trænere og forældre. Der var fint fremmøde og en god stemning. Møderækken fortsætter fremover. Der er ikke 24 timers roning d. 28.-29. oktober, men i stedet d. 4.-5. november.

 

Pkt. 5: Spørgsmål til sikkerhed gennem årets regattasæson. Er der oplevelser der skal arbejdes videre med af DffR`s sikkerhedsudvalg for at kunne styrke sikkerheden?

Beslutning:

Svend kontakter D.F.f.R`s sikkerhedsudvalg og påpeger evt. mangler.

 

Pkt. 6: Indeklima i motionsrum

Beslutning:

Indeklimaet i motionsrummet er ikke optimalt. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som kan kigge på klubbens fremtidige behov for indeklima. Svend tager en uforpligtende kontakt til medicsport.dk

 

Pkt. 7: Børneattestter

Beslutning:

Kravet om udfærdigelse af børneattester blev diskuteret og det blev vedtaget at ingen kan agere som træner eller leder uden en accept af hjemtagelse af børneattest.

 

Pkt. 8: Månedens roer

Beslutning:

Månedens roere er VM roerne Astrid Filtenborg, Ninna Pedersen, Liane Vestergaard, Mikkel Knudsen og Jens Noll Nielsen samt træner Jens Toft Christiansen.

 

Pkt. 9: Opgaver i henhold til årsplan:

Beslutning:

Der er styr på opgaverne i henhold til årsplanen.

 

Pkt. 10: Orienteringspunkter

Beslutning:

Anders finder en dato til et forsikringsmøde. Standerstrygning er lørdag d. 5. november. Der kommer nogle 5. klasser herned i uge 41 samt 7. klasser i uge 42 for at prøve roning. I lørdags deltog 6 roere fra klubben i begynderkaproning i Sorø med stor succes, 17 medaljer blev det til. VAKS teamet kommer inden weekenden og brænder ukrudt af.

 

Pkt. 11: Næste møde jfr. Mødeplan

Beslutning:

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. oktober kl. 19

 

Referent

Ingelise Christiansen

 

 


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727