Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af oktober måneds bestyrelsesmøde 2016

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. oktober 2016Hadsund roklub

Tilstede:

Anders T. Christiansen, Knud Erik Jensen, Torben Jensen, Svend Mørk-Jensen og Ingelise Christiansen

Afbud:

Bo Nielsen og Michael Blomstrand

Dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden Ok

 

Pkt. 2: Opfølgning referat fra forrige møde

Beslutning:

Taget over køkken og opholdsstue er udskiftet samt reparation af skotrende er foretaget. Arbejdet er udført af Havnens snedkeri.

Ideen med den nye struktur i klubben er at henvendelser skal foregå til den/de ansvarlige i det enkelte udvalg. Eks. hvis man har et spørgsmål vedrørende driften, henvender man sig til en i driftsudvalget.

 

Pkt. 3: Økonomi

Beslutning:

Vi har fået udbetalt penge for pakkearbejdet ude hos Rikki Tikki - 22.500 kr.

 

Pkt. 4: Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

 

a: Orientering om møde i ungdoms-/kap afd.

Beslutning:

Mødet i kaproningsafdelingen forløb rigtig godt. Punktet vil fremover ikke have fast plads på bestyrelsens dagsorden.

 

b: Forslag: IT udvalg, Flemming Stegger, Svend M-J. Andre?

Orientering hjemmeside. Afbrudt samarbejde med Lars Bachmann. Anbefaling af anden udbyder.

Beslutning:

It udvalget består af Flemming Stegger og Svend Mørk-Jensen. Nyt forslag til oprettelse af hjemmeside er Hobro webdesign. Det koster 9500 kr. + moms for udarbejdelse af en ny hjemmeside. Svend kontakter firmaet igen for at få udarbejdet et forslag.

 

c: Opstart vintersæsonen uge 43

Beslutning:

Den nye bådehal tømmes for både i weekenden ml.uge 42 og 43. Husk at tænde for gulvvarmen.

Gulvvarmen tændes fredag i uge 42. Sættes til 15 grader.

 

d: Orientering vedrørende 24 timers roningen

Beslutning:

Anders har udarbejdet sponsoraftalerne til 24 timers roningen som foregår fra fredag d. 4. november til lørdag d. 5. november. Sponsoraftalerne udleveres i de kommende uger.

 

e: Orientering om ventilation

Beslutning:

Svend har fået 2 tilbud på klimaanlæg. Tilbud 1: 2000 ppm: 400.000 kr Tilbud 2: 1500 ppm: 506.000 kr. Vi kan få foretaget en luftkvalitetsanalyse. Torben: Driftsudvalget høres om de kan få arrangeret en isolering af de resterende rør ude på loftet på det eksisterende klimanlæg. Der er aftalt at vi får lavet en luftkvalitetsanalyse efter isolering af rørene.

 

f: Reglement revideret § 13 stk. 3 og 4. Hjælp til overførsel til hjemmeside.

Beslutning:

Reglementet er rettet/revideret. Knud Erik vil få rettet reglementet på hjemmesiden.

 

Pkt. 5: Månedens roer

Beslutning:

John P. Jensen for sin indsats i forbindelse med græsslåning i sommer.

 

Pkt. 6: Opgaver i henhold til årsplan (er punktet stadig relevant ?)

Beslutning:

Ikke så relevant mere, da mange af opgaverne fremover skal løses i udvalgene.

 

Pkt. 7: Orienteringspunkter

Beslutning:

Besøg i klubben i næste uge af 5. klasserne fra Hadsund skole. Der er aftalt hjælpere til arrangementet.

”Vild med vand” Forespørgsel fra Hadsund sejlklub om vi vil være med i dette arrangement sammen med dem.

Vi har fået en invitation til et inspirationsseminar i Odense lørdag og søndag d. 19. og 20. november. Anders deltager en af dagene.

 

Pkt. 8: Evt. med næste måneds mødedato

Beslutning:

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 7. november kl. 19

 

 

Ingelise Christiansen


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727