Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af november måneds bestyrelsesmøde 2016

Dagsorden november måneds bestyrelsesmøde mandag d. 7. november

Hadsund roklub

Tilstede:

Anders T. Christiansen, Torben Jensen, Svend Mørk-Jensen, Knud Erik Jensen, Michael Blomstrand, Bo Nielsen og Ingelise Christiansen

Afbud: Ingen

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden i orden

 

Pkt. 2 Opfølgning på referatet fra forrige møde

Beslutning:

Der er fokus på rengøringen. Der bliver anskaffet en støvsuger som skal høre til på 1. salen. Det gik rigtig godt til 24 timers roningen, mange vil gerne hjælpe til og der blev roet mange km, flot arbejde. Overskud på 84.000 kr.

 

Pkt. 3 Økonomi

Beslutning:

Lokaletilskuddet kom til at passe i henhold til det der var budgetteret for 2016. Vi har haft udgifter til reparation af Ford transitten. Ny indtægtskilde har været ”Aktiv ferie”.

 

Pkt. 4 Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper:

A:IT udvalg: Hjemmeside, nyt herfra Beslutning:

It udvalget kan godt tænke sig at få Wi-Fi i den nye hal. Der arbejdes videre med både telefoni og hjemmeside.

 

B:Evaluering af skoleroning og aktiv ferie.

Beslutning:

Tak til Svend og William for deres indsats i forbindelse med besøg af 5. klasserne fra Hadsund skole.

”Aktiv ferie” projektet forløb også rigtig godt med fint udbytte for alle deltagere. ”Aktiv ferie” gentages i uge 8, 2017 med fokus på indendørs aktiviteter.

 

C: Driftsudvalget: eks. spunsvæg, har entreprenørgården stadig travlt?

Beslutning:

Entreprenørgården kommer så snart de har tid. Der er indkøbt et skab til opbevaring af rengøringsartikler m.m..

Vi hører nyt fra driftsudvalget i forbindelse med opgaver etc.

 

D: Vinterroningstilladelser (er i postkassen)

Beslutning:

Svend sender en mail til kajakroerne med hvem der har fået vinterroningstilladelse. Out/inrigger vinterronings tilladelser: Alle der har søgt har fået tilladelse.

 

Pkt. 5 Månedens roer

Beslutning:

William Wisholm

 

Pkt. 6 Opgaver i henhold til årsplanen

Beslutning:

Fast punkt på dagsorden ”Opgaver i henhold til årsplanen” udgår da opgaverne er lagt ud i udvalgene.

 

Pkt. 7 Orienteringspunkter

Beslutning:

Sikkerhed og forsikring. Hvis der arrangeres roning med eks. elever fra skolerne, skal vi have forberedt en sikkerhedsinstruks som skal gennemgås inden de kommer på vandet.

Det er i orden at få sendt medlemmer på kurser, eks. langtursstyrmandskursus. Det skal ske ifølge gældende regler fra Dansk Forening for Rosport (D:F:f.R)

 

Pkt. 8 Fastsættelse af dato for ekstraordinært møde inden jul vedr. vores nye strategiplan.

Beslutning:

Bo indkalder til møde.

 

Pkt. 9 Evt.

Beslutning:

Vi skal være opmærksomme på deadline for ansøgning af tilskud fra Talentpuljen. Større skader forvoldt på materiellet/robådene skal anmeldes til bestyrelsen med henblik på at få oprettet en skadesanmeldelse hos forsikringen.

En snak om at få rostatistikken ført i et program som hedder Rokort (memberlink)

 

Pkt. 10 Næste møde dato

Beslutning:

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 5. december kl. 19

 

8. nov. 2016

Ingelise Christiansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727