Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af december måneds bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde mandag d. 5. december 2016

Tilstede:

Anders T. Christiansen, Torben Jensen, Knud Erik Jensen, Bo Nielsen, Svend Mørk-Jensen, Michael Blomstrand og Ingelise J. Christiansen

Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Tilføjelse af pkt. med Waterfestival

 

Pkt. 2

Opfølgning referat fra forrige møde

Beslutning:

Der er for tiden problemer med at komme ind hjemmesidens forside. Det bliver løst.

 

Pkt. 3

Økonomi

Beslutning:

Der forventes at blive et pænt overskud for regnskabsåret 2016. Der har været udgift til noget træningsudstyr i år samt vedligehold af eksisterende udstyr.

 

Pkt. 4

Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper:

Beslutning:

 • Orientering hjemmeside.

Beslutning:

Svend: Hjemmesiden er godt vej, vi kan snart designet at se.

 

 • Forslag fra Bo om foredragsaften med David Bieringsendt til os mail d. 19. sept

Beslutning:

 • God idè. Bo giver aktivitetsudvalget besked.

 

 • Skitse til organisationstavle.

Beslutning:

Svend fremviste et forslag opsætning af en organisationstavle, der arbejdes videre med det.

 

 • Hvad vil vi med printer 2? Spørgsmål fra IT udvalget

Beslutning:

Den bliver stående.

 

 • Månedens roer. Nuværende model fungerer ikke. Billede bliver ofte ikke lagt hjemmesiden. Vi har ofte en situation hvor vi ikke har en umiddelbar kandidat. Betydertitlennoget for fællesskabet?

Beslutning:

Ja det fortsættes. Anders laver info hvor medlemmerne opfordres til at stemme en klubkammerat som har gjort en indsats for klubben eller anden måde fortjener et skulderklap.

 

 • Forslag fra Henrik Bargholz om ændring i vinterroningsreglementet for kajak (se mail fra Svend sendt til bestyrelsen 24. nov. kl. 19.37).
  Gunnar har tilsluttet sig forslaget, men samtidig foreslået, at det bliver dem med kajakret IV, som ro coastrunner.
  Kajakret IV hedder i dagKajakret til langtur. Den tildeles roere med betydelig roerfaring. Kajakretter kan til enhver tid inddrages af bestyrelsen ved overtrædelse af roreglementet.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtager forslaget, Svend meddeler dette til kajakudvalget.

 

 • Forslag til denne måneds roer: alle ungdomsroerne + trænergruppen.
  Begrundelse: Ungdomsroernes kæmpe indsats for at fastholde Hadsund Roklubs høje status nationalt og tiltrækningskraft nye roere og trænergruppens indsats som platform for de unge. Baggrund for begrundelsen: Bl.a. Team Danmark mødet i november.

Beslutning:

Forslaget er vedtaget.

 

 • Brooptagning: Molin kan ikke løfte broen op for os denne gang. Han har solgt kranbilen, men får en ny til foråret.

Jeg sender forespørgsel til Sejlklubben for opbevaring(i vandet) i inderhavnen i Sejlklubben. Her vil brofagene ligge i for eventuelle isskruninger. Broen kommer i fald ikke op denne vinter.

Vælges dette forslag har vi ikke udgifter til leje af anden kranbil

Beslutning:

Kenneth Grøn har lavet en aftale med en mand som kan komme med sin kranvogn og hejse broerne op lørdag. Der er indkaldt medlemmer til at hjælpe med opgaven.

 

Pkt. 5

Månedens roer ( Hvis det skal stadig skal udnævnes)

Udgår da det er med under pkt. 4

 

Pkt. 6

Orienteringspunkter

Beslutning:

Bo har været tilFundraisingmøde, det var meget positivt og deltagerne fik indblik i mulighederne for at søge om midler til div. Formål.

 

Pkt. 7

Evt.

Beslutning:

Svend og Ingelise aftaler at mødes for at en snak om oprettelse af etRo og motionsudvalgfor inrigger og outrigger.

Svend fremviste vandtætte poser med førstehjælps ting til vinterroning i både kajak, inrigger og til følgebådene. Der er også indkøbt en førstehjælps taske fra Falck, placering er indtil videre i bestyrelsesrummet.

Aktiv ferie: Vi kan ikke være med denne gang.

Dato for generalforsamling er onsdag d. 1. marts 2017

 

Pkt. 8

Næste møde jf. mødeplan.

Beslutning:

Mandag d. 16. januar kl. 19

 

Ingelise J. Christiansen

 


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727