Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af januar måneds bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 16. januar 2017

 

Tilstede:

Anders T. Christiansen, Michael Blomstrand, Bo Nielsen, Svend Mørk-Jensen, Knud Erik Jensen og Ingelise Christiansen

Afbud:

Torben Jensen

 

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Ok

 

Pkt. 2

Opfølgning på referat fra forrige møde.

Beslutning:

Der må gerne komme mere gang i at stemme på månedens medlem. En idè kunne være at der var en lille præmie til den som har stemt på det medlem eller gruppe af roere som bestyrelsen udnævner til månedens roer/roere.

 

Pkt. 3

Økonomi

Beslutning:

Regnskab 2016: Indtægter for klubkontingent samt medlemstilskud kom til at passe meget præsist. Bestyrelsen har underskrevet årsregnskabet for 2016 og det leveres nu til gennemgang hos klubbens revisor Palle Albrektsen.

 

Pkt. 4

Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

a: Hjemmeside:

Beslutning:

Svend fremviste 2 forslag på klubbens kommende nye hjemmeside. Bestyrelsen har valgt den de syntes er bedst og pænest i design.

B: Organisationstavle:

Beslutning:

Svend fremviste et forslag på organisationstavle. Det er et forslag vi godt kan bruge, Svend går videre med at få den fremstillet. Den blå farve skal ændres til en lidt mere dæmpet blå farve.

C: ” Reglement for kapronings-/ungdomsafdelingen” er fremlagt. Fint arbejde.

 

Pkt. 5

Et eller to førstehjælpskurser i vintersæsonen ?

Beslutning:

Svend opslår et Førstehjælpskursur, der bliver oprettet et eller to kurser afhængig af antal tilmeldte deltagere.

 

Pkt. 6

Hvornår sidste møde med Anna Karina fra D.F.f.R ? Skal vi vente til efter den årlige generalforsamling?

Beslutning:

Mødet kommer til at foregå medio marts måned. Svend kontakter Anna Karina.

 

Pkt.7

Generalforsamling onsdag d. 1. marts

På valg er flg.: Bo Nielsen, Michael Blomstrand, Knud Erik Jensen og Ingelise J. Christiansen. Ikke på valg i år er flg: Anders T. Christiansen, Svend Mørk-Jensen og Torben Jensen.

Beslutning:

Bo Nielsen genopstiller. Michael Blomstrand, Knud Erik Jensen og Ingelise J. Christiansen genopstiller ikke.

 

Pkt. 8

Speedbådscertifikat til speedbådsførere. Muligvis nødvendigt af forsikringsårsager og evt. også pga lovgivning.

Beslutning:

Ingen krav til certifikat. Anders vil undersøge hos vores forsikringsselskab om ansvar i forbindelse med dækning.

 

Pkt. 9

Månedens roer iflg. Stemmesedler i postkasse.

Beslutning:

Astrid Filtenborg Laustsen for sin indsats ved Junior træningssamlingen i klubben i weekenden.

 

Pkt. 10

Orienteringspunkter

Beslutning:

”Vild med vand” møde har været afholdt i Hadsund sejlklub hvor roklubben også deltog. D. 10. juni er der en landsdækkende havnefest, et arrangement for at skabe mere aktivitet i havnene.

Waterfestival, v i tager et afsluttende møde om arrangementets fortsættelse. Pt er stemningen for at fortsætte ringe. Knud Erik taler med udvalget afwaterfestivallen herom.

Spunsvæg: Svend hører VAKS teamet om de kan lægge nogle fliser for os.

Ventilation: Svend iflg. Besked fra Torben Jensen: Torben har fået et tilbud hjem fra et firma på et nyt ventilationsanlæg til 99.000 kr samt fra et andet firma til samme pris. Knud Erik tager en snak med Torben om videre forløb.

 

Pkt. 11

Evt.

Beslutning:

Rengøring: Svend fortæller at der er blevet klaget over rengøringen igen. Anders vil annoncere på klubbens hjemmeside efter en vejleder for rengøringshjælpen.

En lille snak om kontingentsatser.

 

Pkt. 12

Næste mødedato

Beslutning:

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6. februar kl. 19

 


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727