Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af bestyrelsesmøde for marts

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. marts -17

Til stede:          Anders Toft Christiansen, Bo Nielsen, Torben Jensen, Astrid Marie Filtenborg Laustsen, Ninna Pedersen og Svend Mørk-Jensen

Fraværende med afbud:

Dagsorden:
Konstituering sker umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling, hvor forslag til ændring af vedtægten (nedsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer) behandles.

1. Bestyrelsen består af følgende medlemmer, jfr. referat fra generalforsamlingen den 24. februar 2016:
Valgt i 2016 for en 2-årig periode:
1. Formand Anders Toft Christiansen                    
2. Medlem Svend Mørk-Jensen                                
3. Medlem Torben Jensen                                        
Valgt i 2017 for en 2-årig periode:
1. Kasserer Bo Nielsen
2. Astrid Marie Filtenborg Laustsen
3. Vakant bestyrelsespost
4. Vakant bestyrelsespost
Valgt i 2017 for en 1-årig periode:
1. suppleant Ninna Pedersen
2. Vakant suppleantpost.

 • Beslutning:
  2. Valg af næstformand.
 • Beslutning:
  3. Valg af sekretær.
 • Beslutning:
  4. Fuldmagtsforhold til konti i banken
  .
 • Beslutning:
  5. Valg af administrator i forhold til Nets (Nem-id)
 • Beslutning:
 • 5. Godkendelse af forretningsordenen.
 • Beslutning:

Tillægsdagsorden.
2. Fastsættelse af dato for ekstraordinær(e) generalforsamling(er)
3. Forberedelse til mødet med organisationskonsulenten den 22. marts kl. 18.30
4. Mødeplan for 2017.
5. Dato for standerhejsningen.
6. Projektet vedrørende spunsvæg kan ikke vente meget længere, vi skal have entreprenøren på banen meget, meget snart (det er ved at være pinligt!)
7. Fondsansøgninger til en 8’er.

Referat:

Ad 1. Konstituering:
Vi udskød konstitueringen til efter den ekstraordinære generalforsamling,

Ad 2. Fastsættelse af dato for ekstraordinær(e) generalforsamling(er)
Den 1. ekstraordinære generalforsamling skal afholdes d. 20. marts.
Et punkt på dagsordenen til denne vil være valg af bestyrelsesmedlem. Det vil være bedst at afvente med konstituering til efter dette valg, for at alle kommende bestyrelsesmedlemmer kan blive hørt.
Der sendes en ny dagsorden til 1. ekstraordinære generalforsamling ud. I denne vil der også optræde valg til bestyrelsen.

Den 2. ekstraordinære generalforsamling, som kan blive nødvendig for at gennemføre den ønskede ændring i vedtægten, kan af forskellige grunde først blive gennemført mandag d. 24. april.
På denne generalforsamling vil vi også orientere om status for klubudviklingsprojektet og det planlagte videre forløb.

Ad 3. Forberedelse til mødet med organisationskonsulenten den 22. marts kl. 18.30
Vi aftalte at:
Svend sender organisationsskitsen, som den er nu til Anna Karina Eli Gravad fra DFfR.
alt der måtte mangle skal lægges i organisationsudviklingsdropboxen.
de nye bestyrelsesmedlemmer vil få adgang til dropboxen.

Forventningerne til mødet med Anna Karina er, at vi efter det har:
tydeliggjort og beskrevet arbejdsopgaverne.
beskrevet de ønskede arbejdsgrupper.
lagt en plan for hvordan vi får forklaret planen / tankerne til medlemmerne på engagerende facon.

Ad 4. Mødeplan for 2017.
Vi fortsætter foreløbigt med at afholde bestyrelsesmøderne den 1. mandag i måneden.

Ad 5. Dato for standerhejsningen.
Der er standerhejsning søndag d. 2. april kl. 11.00. Vi aftalte at klubben er vært ved en brunch. Vi regner med at finde nogle som kan stå for denne.
I forbindelse med standerhejsningen vil der være dåb af de både, der endnu ikke har et navn. Anders, Ninna og Astrid beslutter navnene.
Torben er tovholder for standerhejsningen.

Ad 6. Projektet vedrørende spunsvæg kan ikke vente meget længere, vi skal have entreprenøren på   
           banen meget, meget snart.

Spunsvæggen vil blive etableret sidst i marts først i april.

Ad 7. Fondsansøgninger til en 8’er.

Vi har 100.000 kr. fra Mærsk som Anders fik lovning på sidste år, og som vi har fået lov til at have på hånden indtil september i år.
Vi vil søge resten – ca. 100.000 kr. – hos ELRO Fonden, Spar Nord Fonden og Sparekassen Hobro Fonden, hvis deres ansøgningsterminer passer ind i vores muligheder, og projektet passer til deres målgruppe.
Anders og jeg (Svend) arbejder videre med projektet.

Vi sælger den gamle 8’er, hvis der er en køber, når vi har bekræftelse på, at vi får penge til en ny.

Evt.

Torben forsøger at få broen i vandet inden standerhejsning.


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727