Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af ekstraordinær GF mandag d. 1. marts 17

Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 20. marts 2017, Hadsund roklub

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af protokolfører

  3. Valg til bestyrelsen

  4. Forslag til ændring afVedtægt for Hadsund roklub

  5. Orientering om principper for bestyrelsens indgriben ved et medlems vedvarende brud Hadsund Roklubs vedtægter og / eller reglementer.

  6. Evt.

Pkt.1

Dirigent, Anders Tinggaard

 

Pkt. 2

Protokolfører, Ingelise J. Christiansen

 

Pkt. 3

Valg til bestyrelse. Jens Nørgaard valgt.

 

Pkt. 4

Forslag til ændring afVedtægt for Hadsund roklub

Begrundelse for ekstraordinær generalforsamling:

På den netop overståede ordinære generalforsamling lykkedes det ikke at vælge en fuldtallig bestyrelse. Derfor er det nødvendigt at reducere kravet til antal bestyrelsesmedlemmer, som er indskrevet i vedtægten § 11 stk. 1.

Tidligere har det været et krav at der skulle være 7 bestyrelsesmedlemmer. Forslaget er at der fremover skal være 5 bestyrelsesmedlemmer.

Svend Mørk-Jensen forklarede begrundelsen mm for forsamlingen.

Der var for få fremmødte til at vedtage ændringsforslaget til § 11 på 1. ekstraordinære generalforsamling. Derfor vil der inden 14 dage blive indkaldt til 2.ekstraordinære generalforsamling med henblik på at få ændringsforslaget endeligt vedtaget, inklusive tilføjelsen i stk. 9 om at bestyrelsen kan være selvsupplerende.

 

Pkt. 5

Svend gennemgik ”Reglement om håndtering af overtrædelse af sikkerhedsregler og konfliktsituationer”.

Undervejs var der spørgsmål og kommentarer fra deltagerne og uddybende forklaringer fra Svend.

Reglementet er opstået, så vi i fremtiden er klar til at håndtere en evt. konfliktsituation.

 

Pkt. 6

Birthe Pedersen: Foreslog anskaffelse af en ny truck til inriggerne da den vi har nu kan være svær at køre med. Bestyrelsen ser på det.

Jens TC: Info om besøg af 6 medlemmer fra Randers roklub i sidste uge. De kom for at se og høre om Hadsund roklubs ungdomsarbejde.

Knud Erik Jensen (lige ankommet fra møde i foreningsrådet): Vi får 50.000 kr af Foreningsrådet ! Endnu en ansøgning er indsendt hvor vi afventer svar.

 

Protokolfører Ingelise Christiansen

 


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727