Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. maj

På baggrund af bitter erfaring fra sidste gang jeg lagde referat ind, har jeg besluttet ikke at få det til at fremstå pænt - det bliver bare endnu mere rodet.

Er der en troldmand, der kan kommunikere bedre med vores hjemmeside end jeg  evner, er vedkommende mere end velkommen til at melde sig på banen. Det fremstår pænt i worddokumentet, jeg kopierer teksten frasmiley

Venlig hilsen

Svend M-J

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. maj 2017

Til stede: Anders, Bo, Astrid, Jens, Torben og Svend

Fraværende med afbud: Ninna, Lillie

Pkt. 1:                Bo:                      Økonomi

Kontingentindbetalingerne er lidt bagefter budgettet; men der er en del nye roere, som endnu ikke er meldt ind, så det bliver formodentligt som forventet.
Økonomien blev gennemgået. Der er nogle uforudsete mindre udgifter, men også uforudsete indtægter, så regnskabet balancerer udmærket.

Pkt. 2:                Bo:                      Forslag til rengøringsaftale med Marianne Otte.

Marianne vurderer efter den første måned det månedlige timeforbrug til at være 12 timer i gennemsnit.
Ud over at gøre rent vil Marianne også fungere som tovholder for vores unge rengøringshjælpere, og hun vil sørge for indkøb af rengøringsremedier.
Det har været meget positivt at have Mariannes hjælp. Bo vil nu bekræfte ansættelsen, og Torben aftaler, hvordan kontakten til de unge kan foregå.

Pkt. 3:                Torben:             Færdiggørelse af spunsvæg og flisearealer.

I løbet af 2 – 3 uger vil Vaks-teamet gå i gang med flisearealet foran kajakskuret.
Torben færdiggør spunsvæggen sammen med en hjælper.

Vognmand Per Jensen er ved at finde ud af hvor vi kan få endnu et læs jordfri sten. Transport og fordeling af stenene kommer til at koste 1500 kr.

Pkt. 4:                Torben:             Vandtemperatur

Flyttes til pkt. 14.

Pkt. 5:                Torben:             Trænerjakker/trøjer/veste. Så vi alle er ens og ikke mindst synlige.

Torben og Astrid undersøger muligheden for at få sponsor til at betale noget af udgiften til træner- / instruktørbeklædning (vest og jakke) med klubnavn. De beslutter også farve m.m.
Det vil gøre det nemt i dagligdagen for forældre, kaniner og tilfældige gæster, når de har brug for sådan en. Det vil også være rigtigt flot, at klubnavnet bliver vist frem, når Hadsund Roklub er ude til arrangementer rundt omkring.

Pkt. 6:                Torben:             Organisationstavle

Organisationstavlen, som har været under løbende udvikling gennem klubudviklingsprojektet, bliver nu afsluttet. Svend kontakter Williams Skilte.
Torben og Astrid laver et oplæg til en tavle, vi selv kan redigere og printe i den størrelse vi ønsker. Anders har en ramme, den kan komme i.
Ønsker vi senere at vende tilbage til den oprindelige idé, er det uproblematisk.

Pkt. 7:                Torben:             Lille reol op i ny hal. Til anlæg og diverse værktøj.

Torben og Anders sætter en reol op i den nye hal for at give mulighed for gøre det nemmere at holde orden.

Pkt. 8:                Torben:             Flere trænere? Mulige emner som vil hjælpe til?

Ungdomstrænergruppen har behov for flere trænere. Gruppen er i perioder sårbar, da der kan være behov for at få fri en dag. Det vil også være godt med nogle flere unge og eller ældre piger / kvinder. For nuværende er der én.
Bestyrelsen bakker op. Punktet kommer med på næste fælles kap- / ungdomsgruppemøde. Derudover vil der blive sendt en mail rundt med opfordring til at blive en del af trænergruppen.

Pkt. 9:                Torben:             Nyt fra de udvalg som nu er.

Hhv. Aktivitetsudvalget og Driftsudvalget har inviteret til fællesmøde for at planlægge, hvordan de 2 udvalg og undergrupperne tilknyttet kommer til at fungere optimalt.
Ro- og motionsudvalget har endnu ikke ”stødt fra land”. Der vil blive efterlyst tovholdere via fællesmail. De vigtigste kompetencer for at være tovholder er at kunne inspirere og koordinere.

Pkt. 10:              Torben:             Refleksveste til flaggruppen da vi nedtager i mørke.

Svend kontakter Tryg for om muligt at få 6 – 8 refleksveste til brug for de, der sætter flag op og tager dem ned. Kan vi ikke få dem, køber Svend vestene.

Pkt. 11:              Anders:             Skole OL.

Tirsdag d. 16. maj afholder vi Skole OL i Hadsund Hallerne i samarbejde med DFfR repræsenteret ved Ronja Egsmose.
Alle 6. klasserne og 7. klasserne i Hadsund har meldt sig til direkte til Anders. Hadsund skole bakker meget stærkt op og har kontaktet de andre inviterede skoler i kommunen for at få dem med. Der er direkte tilmelding til Ronja, så vi ved endnu ikke, hvor mange der er meldt til.
Mandag d. 15 flyttes 16 til 20 romaskiner ud i Hadsund Hallen.
Flemming Stegger og Anders er tovholdere og sikrer, at alt det der skal bruges, er klar.
Det bliver et stort set up med indmarch til musik, klassebannere og forskellige små konkurrencer indlagt undervejs. Den store konkurrence bliver vist på stort lærred. Fie Udby kommer og fortæller om hendes vej til OL.
Den bedste 6. og 7. klasse går direkte til finalen, som afholdes i Aarhus. Derudover kan en eller flere klasser komme med via deres tider i forhold til andre klasser i Danmark.
Vi vil prøve at få landsdækning via TV og selvfølgelig også vores lokale presse.
Torben sørger for T-shirts med tryk.

Pkt. 12:              Svend:               Orientering om frigivelse af unge roere og korttursstyrmandskursus.

Det er aftalt med Simon Melander, at han og Lennart Vestergaard evt. med hjælp fra en anden med indblik i søfartslovene vil sikre, at de unge på klubbens sommercampen i år vil få den undervisning, der skal til, for at de kan færdes trygt på vandet uden opsyn. Anders vil afslutningsvis sammen med Simon og Lennart vurdere, om de unge kan blive frigivet. Simon og Lennart har hvert år gjort en del ud af at undervise deltagerne i campen indenfor det område

Vi vil gerne have, at de unge over 15 får en korttursstyrmandsuddannelse. Derved bliver de er klædt godt på til deres videre rofærd rundt i verden; de får mulighed for hyggelige ture sammen her i klubben og vi får flere, vi kan trække på, når vi har brug for uddannede styrmænd til arrangementer med gæster.
Knud Erik, Ingelise, Carl Henrik og Ove Holm er i gang med at aftale, hvordan det kan arrangeres.     

Pkt. 13:              Svend:               Styrmænds ansvarsforhold / forsikringsforhold.

Både DFfR og vi selv arbejder ihærdigt på at finde ud af forsikringsforholdene for styrmænd. Der vil komme en orientering inden længe – 2 til 4 uger.
Mandag aften (d. 8.)var Knud Erik til informationsmøde i Roklubben Ægir i Aalborg, som DFfR havde arrangeret sammen med forsikringsselskabet First.

Pkt. 14:              Svend:               Reglementsændringsforslag. Vandtemperatur o.a. i roreglementet.

Roreglement:
Der er vedtaget ændringer i roreglementet

Kajakreglement:
Der er vedtaget ændringer i kajakreglementet. Reglement med markerede ændringer vedhæftes.

Begge reglementer med markerede ændringer vedhæftes.

Et forslag for Reglement for arrangementer for ikke medlemmer blev gennemgået. Det er lavet efter en skabelon, som DFfR har udarbejdet som hjælp til klubberne.
Reglementet er lovpligtigt i forbindelse med arrangementer for ikke medlemmer. Uden dette reglement vil klubben / bestyrelsen stå med et uforsikret ansvar ved et eventuelt uheld.
Udkastet til reglementet blev godkendt. Det vil blive færdiggjort i løbet af få uger.

Under dette punkt besluttede vi at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde om brug af redningsveste / svømmeveste. Tidspunkt blev ikke aftalt.

Det blev også drøftet, hvordan vi sikrer, at vi har personer med det lovkrævede førstehjælpskursus med ved arrangementerne. For nuværende kræves et 12 timers kursus; men det ændres måske til et 8 timers. Vi afventer lidt endnu oplysning om en eventuel ændring.

Pkt. 15:              Svend:               Fondsansøgninger til en 8’er.

Anders og Svend laver et par ansøgninger hurtigst muligt.
 

Pkt. 16:              Alle:                   Månedens roer.

Alle vores pensionistroere. For de mange store opgaver de løser gennem året lige fra bådevedligeholdelse over mange forskellige rengøringsopgaver til vinduespudsning.

Pkt. 17:                                           Eventuelt.

  • Jacob Konnerup, naturvejleder ved Vildmosecentret har sagt taget imod invitationen til at tale ved vores Skt. Hans fest.
  • Flemming Stegger har fået grønt lys til at etablere wi-fi i opholdsstuen, den gamle bådehal og motionsrummet. Derefter vil hele klubbens bygningsmasse være dækket.
  • I perioden hvor Bo vandrer på Caminoen, vil hans navn som kontaktperson på glaspartiet ved yderdøren blive dækket
  • Jens Nørgaard foreslog, at vi prøvede at arrangere et spektakulært arrangement, hvor alle vores både og kajakker skal på vandet … eller i hvert fald så mange som vi har roere til.
  • Den nye hjemmeside er stadig under udvikling. Menuerne er afprøvet og nødvendige rettelser samt tilføjelser indberettet til Nordjysk Webdesign.
    Der arbejdes også fortsat med de mange tekster, der skal ligge klar på hjemmesiden, inden den går i luften – desværre et meget stort arbejde, der tager meget tid.       
 

Pkt. 18:              Næste møde.

                             Mandag d. 12. juni kl. 18.30  

 

Referent: Svend M-J.

Dato: 9. maj 2017


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727