Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Ændringer i roreglerne

Ændrede roregler med begrundelser

Roregler

§ 13

Stk. 1

Kun aktive medlemmer og gæster, der kan svømme, har adgang til deltagelse i roningen.
300 meter svømmeprøve og redningsvestprøve fjernes skal aflægges inden opstart af 2. rosæson og herefter hver sæson.
Er der ikke aflagt svømmeprøve skal der roes med redningsvest. / svømmevest. fjernes.
Tilføjelse: Har man ikke aflagt svømmeprøve mindst hvert andet år, kan man ikke deltage i roningen.

Begrundelser:

​Vi​ har fjernet kravet om redningsvestprøve for at tilpasse reglementet til den virkelighed der er i klubben.

I stedet vil vi forsøge at gennemføre årlige tilbud om vælteprøve / mand overbordprøve og iførelse af redningsvest i vandet prøve.​

Vi har strammet op på svømmekravet ved for det første at fjerne muligheden for at ro med svømmevest, hvis ikke man har aflagt svømmeprøve, og for det andet at fjerne muligheden for at ro hvis ikke man mindst hvert andet år aflægger svømmeprøve.

Stk. 2

Der skal være én redningsvest / svømmevest pr. person i båden.

Ny stk. 3

Er vandtemperaturen under 10 grader udenfor vinterroningssæsonen skal der roes med CE mærket redningsvest.

​Er roerne under kontinuerligt opsyn fra følgebåd i umiddelbar nærhed, kan man undlade redningsvest.

Begrundelse:
Muligheden for overlevelse handler ikke om datoer men om temperaturer. Ved lave temperaturer bliver man hurtigt afkræftet / mister bevidstheden og så er en svømmevest ikke meget bevendt.

Inden standerstrygning vil vi enten have vandtemperaturer på hjemmesiden eller et termometer placeret i vandet ved broen.

Gamle stk. 3, 4 og 5 omdøbes til stk. 4, 5 og 6

Stk. 4

Miniroere (børn i alderen 0 – 10 år) må medtages som passager i inrigger både. Der må kun være 1 passager i båden. Passageren placeres ved styrmanden. Passageren må kun medtages, såfremt én af forældrene er med i båden eller har godkendt miniroerens deltagelse i en båd, hvor en person med nær tilknytning til miniroeren er med.

Stk. 5

Miniroere skal altid benytte redningsvest. Redningsvesten skal medlemmerne selv medbringe.

Stk. 6

Roning med Miniroere må kun foregå inden for klubbens daglige roområde. Der kan evt. søges om dispensation for ture på Mariager Fjord.

Evt. dispensation kan efter ansøgning gives af bestyrelsen / rochefen.

§ 14

Ethvert nyt medlem, der ikke før har deltaget i roning i en roklub, skal gennemgå en instruktion under ledelse af en specielt udnævnt instruktør, før medlemmet kan deltage i den almindelige roning.


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727