Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 4. september 2017

Til stede: Anders, Bo, Torben, Ninna og Svend

Fraværende med afbud: Astrid, Jens

Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 4. september 2017 kl. 18.30.
Pkt. 1:Alle:Opfølgning på referat fra august.
Pkt. 2:Bo:Økonomirapport pr. 3. august vedlægges som fil
Pkt. 3:Torben:Følgebådene ligger på vores flotte bro. Dette er ikke godt, hverken for båd    
  eller bro. Synes vi skal få gjort noget ved dette. Samtidigt med at der sidder 2 
    motorer på vores både fast. Som ikke er sikret på anstændig vis. Bør vi sikre     
        os? (Tyveri)
Følgesvenden. Vader rundt i styrtøjskabel. Vi ødelægger den. Synes den skal 
  fikses 
Pkt. 4:Torben: Kan man ikke skrive på bådene om det er motionsbåd eller kapbåd og     
    samtidigt få sat vægtklasser på? F.eks. 50-75 kg så vi ikke er i tvivl. Har    
        hørt flere undre sig. 
Pkt. 5:Torben: Var det noget at få solgt nogle af de helt gamle både, som bare ligger og 
  fylder på hylderne?
Pkt. 6:Bo (Svend): Inspirationsaften med konsulent (Se vedhæftede fra Hobro Badminton).
Pkt. 7:Svend:Kæntringsøvelse(r)
Pkt. 8:Svend:Redningsvestøvelse(r)
Pkt. 9:Svend:Forslag til ændring af vinterroningsreglement in- og outriggere fra Ove Holm.    
    Forslaget sendes til bestyrelsen fredag eller lørdag.
Pkt. 10:Svend:Aktiv Ferie efterårsferien
Pkt. 11:Torben:Orientering om teknikrum
Pkt. 12:Svend / Bo:Orientering fra Aktivitets- og motionsudvalget 
Pkt. 13:Alle:Månedens roer
Pkt. 14:Eventuelt.
Pkt. 15:Næste møde

Ad 1)Klubbens forsikringsselskab har bedt om at den sidste opgørelse på reparation af de 2 både, som kunne repareres efter traileruheldet, da de gerne vil lukke sagen. 
Beslutning: Anders vil spørge Jens om, hvor mange timer han stadig skal bruge og melde det totale timeforbrug og materialeforbrug til forsikringsselskabet.

Ved DM regattamødet for trænere orienterede Anders om uheldet og dialogen med forsikringsselskabet. Det førte til mange uddybende spørgsmål og erkendelser af opgaver, man skulle hjem og løse. Derved bliver uheldet til nyttig viden i hele forbundet.

D. 20. september kommer 3 nye både til klubben. Hhv. en otter, en firer og en singlesculler. Otteren er finansieret via fondsmidler, mens de 2 andre er erstatningsbåde for nogle af de, der blev ødelagt ved uheldet.

Der kom 3 nye roere på omkring 11 år i uge 35.

Mandag d. 9. og tirsdag d. 10. oktober kommer eleverne fra 5. klasserne på Hadsund Skole (omkring 35) ned i klubben nogle timer sammen med nogle lærere. De skal motionere i romaskinerne. William og Ninna sørger for et godt forløb. 

Vi besluttede at oprette et dokument til brug ved firmaarrangementer. Derved bliver det nemt at beskrive,hvad der er aftalt.

Smag på Hadsund var en succes. Vi skal have lavet en flyer til brug ved arrangementer vi deltager i. 
Beslutning: Anders kommer med et oplæg. Flyeren skal være klar inden Frivillig Fredag d. 29. september.

Ad 2)Der er ikke væsentlige forskydninger i økonomiens udvikling. Kassebeholdningen er meget stor, men dette skyldes, at pengene til de nye både er sat ind på kontoen. 

Ad 3)Besluttet at motorbådene ikke skal ligge på broerne, hvis vi kan finde en anden egnet løsning. 
Et forslag er, at de skal kunne fortøjes mellem den østre ”finger” og sejlklubben ved pæle i såvel for- somagterstavn. Et andet forslag er, at have permanente fendere på den østre ”finger” hvor motorbådene så skal have deres faste plads.
Bo og Anders undersøger hvordan man fortøjer i sejlklubben.
Besluttet at undersøge hvad der skal til for at overdække følgebådene med presenning. Der bruges megen tid på at tømme bådene for regnvand.
Diskuteret om påhængsmotorerne skal låses fast på bådene.
Besluttet: Svend undersøger hvordan motorbådene kan sikres
Besluttet: Anders spørger Jens om, hvad der kan gøres for at styretøjskablerne bliver dækket ind.
Løsningsforslag fremkommet efter mødet: 
Presenninger efter mål koster pr. stk. omkr. 800kr inkl. moms. Der skal yderligere laves en bøjle til båden, så presenningen buer opad. Presenningen kan holdes på plads med vægt i forstærkede øjer.
Spændhåndtagene på påhængsmotorerne kan relativt nemt låses sammen, så de ikke kan løsnes uden en nøgle.

Ad 4)De ønskede oplysninger er allerede i nogle af bådene.
Beslutning: 
Anders får en til at skrive oplysningerne om den enkelte båd på en vandfast Dymo-tape, som sættes fast i båden.

Ad 5)Anders har kigget bådene igennem. 20’eren kan vi give væk og enkelte skal smides ud, fordi de er så skadede, at de ikke kan repareres. Derudover er der ingenoverflødige både.
Beslutning: Trænerteamet tager hånd om opgaven. 

Ad 6)Beslutning: Bo kontakter Christian Johnson med henblik på evt. inspirationsmøde for bestyrelse og udvalg.

Ad 7)Beslutning: Vi arrangerer kæntringsøvelse for inriggere med begrænset antal deltagere. Vi forsøger at få en fotograf med, så forløbet kan filmes – gerne både over og under vandet. Filmen skal senere vises ved et fælles aftenmøde i klubben.
Anders kontakter Jeppe Bach med henblik på filmoptagelsen.
Svend kontakter Anna Karina Eli Gravad, DFfR for orientering og evt. deltagelse.
Øvelsen afholdes omkring månedsskiftet september / oktober.

Ad 8)Beslutning: Samtidig med kæntringsøvelsen afholdes redningsvestøvelse med begrænset deltagerantal. Denne øvelse filmes også.

Ad 9)Beslutning: Ændringsforslaget med mindre korrektioner blev vedtaget. 
Svend foretager de endelige rettelser og sender det færdigredigerede forslag til bestyrelsen for endelig godkendelse, hvorefter de ændrede vedtægter indføres i reglementet og formidles til medlemmerne.

Ad 10)Årsagen til at vi i år ikke kan deltage i kommunens afholdelse af Aktiv Ferie i efterårsferien er,at vi ikke har de lovpligtige førstehjælpere. Næste år vil vi kunne deltage, da vi til den tid har flere med den nødvendige uddannelse.

Ad 11)Der er bestilt renovation af teknikrummet. Det bliver lavet så hurtigt som muligt. Torben beskrev,hvordan det vil blive indrettet.
Det er Niels Christian Vistisen og Peter Fisker, der har fået opgaven.

Ad 12)Ro- og motionsudvalget har afholdt møde og placeret personer, der allerede har meldt sig til opgaver i klubben, i relevante arbejdsgrupper. Derudover aftalte udvalget at formulere et brev til de, der nu er placeret i arbejdsgrupper og et til alle andre med opfordring til at melde sig til ikke besatte arbejdsgrupper. 
Besluttet: Referat fra udvalget samt brevforslagene sendes til orientering til bestyrelsen.

Ad 13)Beslutning: Da sidste måneds roere ikke blev lagt på hjemmesiden, valgte vi de samme denne måned. I stedet for hjemmesiden vil de blive offentliggjort ved opslag i klubben.
Kopieret tekst fra sidste måned: Vi valgte at tildele titlen til 4 personer.
Kenneth Grøn og Flemming Stegger blev månedens roere for deres arbejde med Baltic Cup træningssamlingen for 47 roere og trænere fra hele landet.
Kenneth og Flemming var i klubben hver eneste dag og havde det fulde ansvar som repræsentanter for Hadsund Roklub.
Per Christiansen og Mogens Laustsen blev månedens roere for deres store arbejde med at renovere den store bådtrailer efter uheldet på motorvejen.
De resterende forslag lægges tilbage i puljen, da de sagtens kan komme på tale med tilbagevirkende kraft.

Ad 14)Vi har besluttet at få kaskoforsikring på traileren.
Bo har nu etableret Mobile pay for klubben.
Vi mangler tovholder(e) for flaggruppen.
Vi drøftede, om vi skal fortsætte med flagopsætning. Det kaster et meget begrænset beløb af sig, og det er jævnligt vanskeligt at finde flagnedtagere.
Vi skal have en lille skovl med på flagvognen, så flaghullerne nemt kan renses.
Vi mangler tovholder(e) for værelses- og bådudlejning.
Vi skal have lovliggjort løfteudstyret til inriggerne.
Vi skal have forberedt måling af vandtemperatur, så det er på plads inden temperaturen falder under de 10 grader.

Ad 15)Næste møde: mandag d. 2. oktober kl. 18.30

 

Referent: Svend M-J

 

 


Oprettet af Bo Nielsen (217)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727