Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Redigeret reglement for vinterroning i in- og outrigger

Efter grundigt udarbejdet forslag fra Ove Holm har vi ændret vinterroningsreglementet så det følger anvisningerne fra DFfR meget tæt.

Som altid, når jeg lægger noget ind her, fremstår det ikke grafisk, som jeg ønsker det; men denne gang er det nogenlunde.

Vinterroning i in – og - outriggere

 

§ 31:            

Roning i tiden mellem standerstrygning og standerhejsning er vinterroning.

§32:              

Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.

§33:              

Området for vinterroning:

Inrigger: Mod vest: Dania og Vive. Mod øst: Fiskerihavnen og bunden af Lergraven.

Outrigger: Mod vest: Thygeslund Hage. Mod øst: Bunden af Lergraven.

Krydsning af fjorden: Ved krydsning af fjorden skal man krydse over i kortest mulige linje.

Inrigger: Fra Hadsund bro og til Thygeslund hage kan der krydses over til syd samt fra Cementhagen over til Skarre odde.

Outrigger: Krydsning kan foretages i området fra Hadsund bro og til Thygeslund hage.

§ 34:             

Det skal tilstræbes, at al udførelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder m.v., således at der kun roes når vejrforholdene gør det forsvarligt.
Under roningen skal det tilstræbes, at man altid kan se bunden, undtaget når sejlrenden krydses.  
Hvis der skiftes plads i båden, skal man søge ind hvor man kan bunde!

§35:              

Vinterroning kan udøves af klubbens frigivne roere, fra den dag de fylder 15 år.
For roere under 18 år skal der foreligge skriftlig forældre- / værgetilladelse.

Vinterroning skal søges skriftlig ved klubbens bestyrelse, til den bådtype man ønsker at anvende.

                             Ror man med ledsagebåd, behøves ikke vinterroningstilladelse.

§ 36:            

Vinterroning kan findested i såvel inriggede som outriggede både.
                     

I outriggede både skal dette foregå under ledsagelse af følgebåd.
Meget rutinerede outriggerroere kan få tilladelse til at ro uden følgebåd i området mellem
Hadsund bro og Thygeslund Hage, hvis de ror tæt sammen med en anden meget rutineret
outriggerroer.

Klubben fastsætter, hvilke både der kan anvendes til vinterroning. Dette bekendtgøres på opslagstavlen.

§37:

Ved vinterroning skal samtlige roere være iført en CE mærket redningsvest. Roerne skal bære en påklædning under hensyn til vejr- og temperaturforhold.

Roere, der ønsker at deltage i vinterroning skal inden vinterperiodens (eller roningens) påbegyndelse modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning

Ved indførelse i ro protokollen, beskrives turen punktvis og må ikke ændres.
Eksempler:    Hds. – Cementhagen - kystnært til Vive – retur.
                         Hds., Hds. Syd, Lergrav, Kongsdal, Skarodde, retur Hds.

I båden skal forefindes følgende udstyr:

Inrigger: Bådshage, øsekar, mobiltelefon i vandtæt forpakning, klubbens sikkerhedstaske.

Outrigger: Ingen krav

Følgebåd: Bådshage, øsekar, mobiltelefon i vandtæt forpakning og klubbens sikkerhedstaske.

Venlig hilsen

Pva. bestyrelsen

Svend Mørk-Jensen


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727