Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af bestyrelsesmøde november -17

Tidspunkt: 2017-11-20 kl. 21:24

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 13. november 2017

Til stede: Bo Nielsen, Astrid Filtenborg, Jens Nørgaard, Ninna Pedersen, Torben Jensen og Svend Mørk-Jensen
Fraværende med afbud: Anders Toft Christiansen

Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 13. november 2017 kl. 18.30.

Pkt. 1: Alle: Opfølgning på referat fra oktober samt kort info. Er nogle af informationspunkterne lange eller beslutningskrævende, flyttes de
ned under punktet ”eventuelt.
Pkt. 2: Bo: Regnskabsrapport pr. 8. november (vedhæftet)
Pkt. 3: Bo: Regnskab over bevilling til ventilationsanlæg (vedhæftet)
Pkt. 4: Bo: Indberettet aktivitetsplan til kommunen (vedhæftet)
Pkt. 5: Bo: Drøftelse og beslutning om valg af tilbud på beklædning af gavle på 2 haller. Jeg indstiller at billigste tilbud accepteres, og at der til uforudsete udgifter tillægges 15%. (demontering og opsætning af el, maling af brædder mm.). (tilbud vedhæftet) Torben Jensen er inhabil i denne sag.
Pkt. 6: Anders: Hjemmesidestatus
Pkt. 7: Anders: Optagning af bro
Pkt. 8: Anders: Status omkring de ny porte
Pkt. 9: Anders: Skal vi bruge de kommende måneder på at færdiggøre projekt "Den røde tråd"?
Pkt. 10: Torben: Porte er bestilt.
Pkt. 11: Torben: Priser vedr. træ på gavle, maling af træmaterialer, samt indkøb af div. til portene.
Pkt. 12: Torben: Nye lys i træningslokalet. Det hænger og dingler lige over romaskinerne
Pkt. 13: Torben og Ninna: Folk klager over vores motionscykler. Slidt op. Måske lave en turnusordning for indkøb af nye. 2 om året?
Pkt. 14: Svend: Førstehjælpskursus et offentligt, et for klubmedlemmer, et udvidet.
Pkt. 15: Svend: DFfR udbyder, sammen med en række andre specialforbund og DIF, en event- projektlederuddannelse for unge mellem 15 og 25 år, der gerne vil gøre en forskel for deres roklub og for rosporten: Make Sports Happen. Jeg foreslår vi tilbyder 2 unge – en pige og en dreng – uddannelsen, hvis vi kan finde 2, som har den fornødne modenhed og lyst til opgaven. Læs mere udførligt via dette link: https://roning.dk/kerneydelser/uddannelse/make-sports-happen/ Uddannelsen koster 3500kr som vi skal finde eller finde sponsor til. Man er ikke garanteret deltagelse ved tilmelding.
Pkt. 16: Svend: Ny 2'er inrigger. (Begrundelse og forslag fra Ove Holm Vedhæftet).
Pkt. 17: Svend: Generalforsamlingsdato
Pkt. 18: Svend: Julelys
Pkt. 19: Alle: Månedens roer
Pkt. 20: Eventuelt. Pkt. 21: Næste møde


Ad 1) Ingen kommentarer
Ad 2) Billedet svarer stadig til det, som allerede konstateredes ved sidste bestyrelsesmøde. For kontingentdelens vedkommende kommer der til at mangle ca. 20.000 kr i forhold til det budgetterede. Til gengæld er der indtægter, som har vist sig at være underbudgetterede, så totalt vil der ikke blive et minus i forhold til budget. Likviditeten er fortsat høj
Ad 3) Udgiften til ventilationsanlægget er nu gjort op. Beløbet svarer til det bevilligede.
Ad 4) Kommunen har stillet spørgsmål til de indberettede aktivitetstimer, da disse er steget meget, i forhold til tidligere indberetninger. Stigningen kommer af en tidligere vejledning fra
kommunen, som har påvirket vores måde at gøre timer op på. Bo har besvaret henvendelsen og forklaret baggrunden for ændringen. Samtidig har Bo inviteret til et møde for at få drøftet, hvordan den korrekte optælling laves. Hvordan gøres forskellige funktioner indenfor forskellige sportsgrene op efter en ensartet anvisning.
Ad 5) Det bliver Havnens Snedkeri som får opgaven med facadebeklædning af den gamle bådehal. Opgaven udføres i foråret -18
Ad 6) Teksterne til hjemmesiden og arbejdet med at tilpasse menupunkterne nærmer sig afslutning. Vi skal have besluttet hvilken billedpolitik vi skal arbejde med. Svend undersøger om der er anbefalinger fra DFfR og DKF.
Ad 7) Kenneth Grøn arbejder på at finde en kran med fører. Kenneth satser på, at broen tages op lørdag formiddag d. 25. november eller lørdag formiddag d. 2. december.
Ad 8) Portene fra HJ Porte er bestilt og bliver monteret inden jul. Portene er automatiske som portene i den nye bådehal.
Ad 9) Organisationsudviklingen ”Den Røde Tråd” skal færdiggøres i løbet af de næste 2 – 3 måneder. Ro- og Motionsudvalget (Bo Nielsen, Lars Malling og Svend Mørk-Jensen) har udspillet.
Ad 10) Er besvaret under pkt. 8
Ad 11) Er besvaret under pkt. 5
Ad 12) De vægmonterede lysstofrør over romaskinerne fjernes. I stedet monteres ledlamper, som man ikke kan komme i karambolage med. Torben klarer opgaven.
Ad 13) Vi har 6 motionscykler i motionscentret. De 4 er slidte og trælse, så der er kun 2 som alle ønsker at benytte. Derfor har vi behov for en udskiftning. Ninna, Astrid, Torben og Flemming Hvid vil finde frem til den rette cykel. Vi besluttede at udskifte 3 cykler i -18 og 3 i -19. Prisniveauet er formodentligt 3 – 4000kr pr cykel. Vi vil afsætte 15000 i kommende budget og igen i budgettet for -19 for at være sikre.
Ad 14) Onsdag d. 10. januar afholder vi førstehjælpskursus for medlemmerne. Kurset er gratis. Der er plads til 16 deltagere. Bliver der mange flere tilmeldte, vil vi forsøge at afholde endnu et.
Onsdag d. 21. februar afholder Mariagerfjord Hjerteforening et offentligt førstehjælpskursus i vores opholdsstue. Her kan medlemmerne selvfølgelig også deltage. Der skal betales 75 kr til Hjerteforeningen for forplejning.
Derudover gennemfører vi et 8 timers førstehjælpskursus målrettet mod søsport. Datoen er endnu ikke fastsat. Dette kursus er til udvalgte medlemmer. Kajakinstruktører skal ifølge DKFs love have det. Derudover har vi brug for et par stykker mere, så vi er dækket ind i forhold til Søfartsstyrelsens krav, når vi skal afholde arrangementer for ikke medlemmer. For at fylde dette kursus op vil Svend kontakte Randers Roklub, Hobro Roklub, Mariager Kajakklub, og hvis der derefter stadig er pladser også en roklub fra Aalborg.
Ad 15) Vi besluttede at tilbyde et par af vores unge medlemmer et DFfR kursus målrettet ungdomstræning eller lignende, hvis der er nogle, som gerne vil den vej, og som magter det i forhold til deres trræningsambitioner. En af mulighederne er ”Make sports happen”. Det kursus skal man sende en begrundet ansøgning om at få plads på, da der er et begrænset antal pladser. Deadline for ansøgning er 1. december. Der er mange andre muligheder. Vi vil nærlæse tilbuddene for at finde ud af, hvad vi vil anbefale.
Ad 16) Anders er i gang med at søge fondsmidler. Så snart vi har det nødvendige beløb, kan vi bestille båden.
Ad 17) Generalforsamlingen for -18 bliver afholdt onsdag d. 7. marts. Vi besluttede en anden dato på mødet; men efterfølgende opdagede jeg, at lokalet allerede var booket den dag til førstehjælpskursus, men blot ikke lagt i kalenderen.
Ad 18) Juleudsmykningen i Hadsund bliver hængt op fredag d. 17. og lørdag d. 18. Jens, Kenneth og Flemming fra trænergruppen har forberedt det og styrer forløbet.
Ad 19) Amalie Hvid Rasmussen er månedens roer for den store og flotte indsats, hun har gjort for at trække mange kammerater ind i roklubbens fællesskab.
Ad 20) Vi drøftede hvordan vi sikrer os, at de der ror også har taget svømmeprøven. Vores livreddere afkrydser de, der gennemfører prøven i Hadsund svømmehal. P-roerne er gode til at være opmærksomme på om prøven er gennemført. Vi skal have aftalt hvordan vi sikrer os de øvrige. Det kan f.eks. ske ved at sammenholde rostatistikken med de, der har kryds i skemaet for svømmeprøven.
Ad 21) Næste møde: mandag d. 4. december kl. 18.30
Referent: Svend M-J


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727